BHP i platformy robocze - Menard.pl

Platformy robocze dla ciężkiego sprzętu budowlanego PZWFS (POL)

Pierwsze szkolenie z cyklu szkoleń z zakresu platform roboczych dla ciężkiego sprzętu budowlanego

Platforma robocza – prezentacja

XIX Seminarium GEOTECHNIKA DLA INŻYNIERÓW „WZMACNIANIE PODŁOŻA I FUNDAMENTOWANIE 2020”

Wytyczne 3.5 Platforma robocza – wykonanie i eksploatacja

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić w zakresie wykonania i bezpiecznej eksploatacji platform roboczych przeznaczonych dla ciężkiego sprzętu budowlanego.

SST Platforma robocza (POL)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Platformy robocze dla ciężkiego sprzętu budowlanego w ramach realizacji robót geotechnicznych.

Standardy dla prac wykonywanych przy czynnych drogach

Minimalne wymagania dla robót na lub w pobliżu funkcjonujących dróg/dróg ekspresowych grupy Soletanche Freyssinet

Warunki BHP PZWFS (POL)

Warunki BHP obowiązujące wszystkich kontrahentów firm zrzeszonych w ramach Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Fundamentów Specjalnych.

Instrukcja BHP dla kontrahentów Menard Sp. z o.o.

Instrukcja BHP określająca podstawowe zasady i procedury BHP obowiązujace kontrahentów Menard Sp. z o.o.

Instrukcja BHP transportu mechanicznego dla kontrahentów Menard Sp. z o.o.

Instrukcja określająca zasady BHP transportu mechanicznego,  obowiązujące na terenie Bazy Sprzętu oraz budów Menard Sp. z o.o.

Skip to content