Budowa i walidacja innowacyjnego systemu do mieszania gruntu w wielu technologiach

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Operacyjny Inteligentny rozwój 2014-2020

Nazwa projektu: „Budowa i walidacja innowacyjnego systemu do mieszania gruntu w wielu technologiach”
Beneficjent: Menard Sp. z o.o.
Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych: 9 737 757,03 zł
Maksymalna wysokość dofinansowania: 5 409 892,56 zł
Okres realizacji: 01.11.2020-31.10.2023
Lokalizacja przedsięwzięcia: ul. Ludwika Pasteura 7, 31‐221 Kraków

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności Menard na rynku krajowym i zagranicznym, dzięki opracowaniu innowacyjnego samowystarczalnego i mobilnego systemu do mieszania wgłębnego gruntu niezależnie od rodzaju podłoża, mającego zastosowanie na rynku budowlanym w zakresie wzmocnienia podłoża.

Efektami projektu będą:
1. Usługa wzmacniania gruntu w czterech technologiach, realizowana przy użyciu innowacyjnego systemu:
a. DSM wet (technologia wgłębnego mieszania gruntu na mokro)
b. DSM dry (technologia wgłębnego mieszania gruntu na sucho)
c. Solidyfikacja (technologia masowej stabilizacji gruntu spoiwem hydraulicznym)
d. Springsol (wgłębne mieszanie gruntu otwieranym i zamykanym narzędziem)
2. Urządzenia technologiczne do wzmacniania gruntu oferowane do sprzedaży.
a. Maszt wielofunkcyjny montowany do koparki
b. Padle DSM dry (narzędzie do mieszania gruntu)
c:. Cementowóz.
d. Narzędzie typu Springsol o zmiennej średnicy, zamykane i otwierane
e. System monitoringu parametrów pracy w trakcie solidyfikac:ji

Osiągnięcie celów projektu będzie możliwe dzięki realizacji czterech etapów badań przemysłowych i trzech etapów prac rozwojowych w okresie 01.11.2020 – 31.10.2023. Wnioskodawca dysponuje prawami własności intelektualnej, które są niezbędne do prowadzenia prac: B+R zaplanowanych w projekcie.

Wnioskodawca zaangażuje trzech kluczowych podwykonawców:
1. Instytut Techniki Górniczej KOMAG.
2. Scandinavian Pile Driving SPD AB.
3. ApplexiA.

Grupy docelowe:
1. Odbiorcy usług wzmacniania gruntu w czterech technologiach, realizowanych przy użyciu innowacyjnego systemu:
– deweloperzy,
– inwestorzy wielkopowierzchniowi,
– ogólnobudowlane firmy wykonawcze (np. Skanska, Strabag, m Eurovia itd.),
– inwestorzy indywidualni,
– projektanci, geolodzy i inni eksperci z branż związanych.
2. Odbiorcy urządzeń technologicznych do wzmacniania gruntu – członkowie Grupy Kapitałowej Menard oraz spółki siostrzane z grupy Vinci Construction.

Projekt budowy samojezdnego transportera cementu wykorzystywanego w technologii stabilizacji masowej

Publikacja – Konferencja KOMTECH 2021

Innowacyjna technologia mieszania gruntu – Materiały Budowlane 2/2022

Virtual Prototyping of the Cement Transporter Including Strength Criterion Based on Geotechnical Boundary Conditions – MDPI