Jako wykonawca robót ziemnych oraz wyspecjalizowany podwykonawca robót geotechnicznych pomagamy przy zbrojeniu, konsolidacji lub zagęszczeniu gleb dla wszystkich typów robót: drogowych, lotniczych, kolejowych, morskich, śródlądowych, hydraulicznych, handlowych, mieszkalnych, biurowych, przemysłowych i energetycznych.

Jak możemy Ci pomóc?

Kliknij w wybrany sektor