Czy wiesz, że ok. 20% prac budowlanych wymaga wzmocnienia gruntu?

Czy wiesz, że wiele inwestycji nie zmieściło się w terminie i budżecie wyłącznie dlatego, że nie przeprowadzono odpowiedniego badania geologicznego lub bez odpowiedniego sprzętu?

Czy jesteś pewien, że działka, na której chcesz budować nie zamrozi Twoich pieniędzy?

Jako wykonawca robót ziemnych oraz wyspecjalizowany podwykonawca robót geotechnicznych pomagamy przy zbrojeniu, konsolidacji lub zagęszczeniu gleb dla wszystkich typów robót: drogowych, lotniczych, kolejowych, morskich, śródlądowych, hydraulicznych, handlowych, mieszkalnych, biurowych, przemysłowych i energetycznych.

Jak możemy Ci pomóc?

Kliknij w wybrany sektor