BHP i Platformy Robocze

Platformy robocze dla ciężkiego sprzętu budowlanego PZWFS (POL)

Pierwsze szkolenie z cyklu szkoleń z zakresu platform roboczych dla ciężkiego sprzętu budowlanego

Platforma robocza – prezentacja

XIX Seminarium GEOTECHNIKA DLA INŻYNIERÓW „WZMACNIANIE PODŁOŻA I FUNDAMENTOWANIE 2020”

Platformy robocze – artykuł

do prowadzenia robót geotechnicznych w skomplikowanych warunkach terenowych

Platformy robocze – artykuł

dla ciężkiego sprzętu budowlanego i prowadzenia robót geotechnicznych

Wytyczne 3.5 Platforma robocza – wykonanie i eksploatacja

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić w zakresie wykonania i bezpiecznej eksploatacji platform roboczych przeznaczonych dla ciężkiego sprzętu budowlanego.

SST Platforma robocza (POL)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA – Platformy robocze dla ciężkiego sprzętu budowlanego w ramach realizacji robót geotechnicznych.

Standardy dla prac wykonywanych przy czynnych drogach

Minimalne wymagania dla robót na lub w pobliżu funkcjonujących dróg/dróg ekspresowych grupy Soletanche Freyssinet

Warunki BHP PZWFS (POL)

Warunki BHP obowiązujące wszystkich kontrahentów firm zrzeszonych w ramach Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Fundamentów Specjalnych.

Instrukcja BHP dla kontrahentów Menard Sp. z o.o.

Instrukcja BHP określająca podstawowe zasady i procedury BHP obowiązujące kontrahentów Menard Sp. z o.o.

Instrukcja BHP transportu mechanicznego dla kontrahentów Menard Sp. z o.o.

Instrukcja określająca zasady BHP transportu mechanicznego, obowiązujące na terenie Bazy Sprzętu oraz budów Menard Sp. z o.o.

Ogólne Warunki Umów

Ogólne warunki umów

Ogólne warunki umowy zawieranej na podstawie zamówienia składanego przez MENARD sp. z o.o. (warunki składania i przyjmowania Zamówień oraz wykonywania umowy dostawy, sprzedaży, o świadczenie usług, o dzieło, przewozu lub innej zawartej przez Zamawiającego i podmiot któremu Zamawiający złożył Zamówienie w wyniku przyjęcia Zamówienia).

Kodeks postępowania etycznego
Kodeks postępowania antykorupcyjnego
Polityka Prywatności
Specyfikacja świadczenia usług – OCHRONA
Specyfikacja świadczenia usług – TRANSPORT
Ogólne warunki umów – obowiązujące do 29.09.2023
Polityka Prywatności – obowiązująca do 13.09.2023

Raporty

Activity Report Soletanche Freyssinet

Katalogi Menard

Katalog Menard (PL)
Katalog Menard (EN)
Katalog Menard dla Geologów (PL)
Katalog Menard dla Kolei (PL)
Katalog Menard (CZ)
Katalog Menard (LV)
Katalog Menard (LT)

Stabilizacja masowa

remedium na problemy z odwodnieniem i wykopami w trudnych warunkach geotechnicznych

Kolumny Jet Grouting JG (ENG)
Iniekcja Rozpychająca ISR (ENG)
Kolumny MSC (ENG)
Kolumny CMC (ENG)
Kolumny BMC (ENG)
Kolumny DSM (ENG)
Kolumny Żwirowe SC (ENG)
Wibroflotacja VF (ENG)
Dynamiczne zagęszczenie DC (ENG)
Zagęszczanie Impulsowe RIC (ENG)
Kolumny Wymiany Dynamicznej DR (ENG)
Kolumny Kombinowane MCC (ENG)
Drenaż Pionowy VD (ENG)
Konsolidacja Próżniowa MV (ENG)
Kompakcja Udarowa MIC (ENG)