„Bezpieczeństwo i higiena na budowie”, „bezpieczny pracownik”, „zabezpieczenie placu budowy” i wiele innych haseł kojarzy się nam z długą listą formalności, wynikających z przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Jak pogodzić je z coraz bardziej napiętymi terminami na placu budowy? Czy warto poświęcać czas na maksymalizację bezpieczeństwa swoich pracowników, gdy inwestor wymaga maksymalizacji efektywności pracy? Skorzystaj ze sprawdzonych rozwiązań, które podniosą efektywność Twojego przedsiębiorstwa.

Wieloletnie, międzynarodowe doświadczenie Menard potwierdza fakt, że bezpieczeństwo pracy na budowie maksymalizuje efektywność całego projektu. Jest też najlepszą formą inwestycji w rozwój firmy. Wzmacnia pozytywne postrzeganie Twojego przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim buduje stabilny, efektywny i dobrze zmotywowany zespół, który sam dba o bezpieczeństwo każdego pracownika.

Przede wszystkim bezpieczeństwo: fundamentalna wartość

„Przede wszystkim bezpieczeństwo” – to główne hasło Safety First. Dla Menard i jej Partnerów oznacza ono nie tylko dobrze zabezpieczony plac budowy, ale także efektywność, oszczędności i terminowość w jednym.

Czym jest Home Safe?

Jesteśmy zaangażowani na wszystkich poziomach, aby zapewnić naszym pracownikom bezpieczeństwo, zapewniając, że wszyscy bezpiecznie wrócą do swoich bliskich.

Safety First Menard

Jaki jest nasz cel?

Naszym celem jest zapewnienie miejsca pracy wolnego od wypadków i urazów, w którym nasi pracownicy są szczęśliwi i bezpieczni.

Jak to osiągamy?

  • Poprzez ciągłe uczenie się na podstawie naszych doświadczeń
  • Pozostając przejrzystym i otwartym
  • Angażując nasze zespoły, słuchając ich pomysłów i/lub wszelkich wątpliwości, jakie mogą mieć
  • Poprzez stałą współpracę z pracownikami
  • Bycie jasnym i precyzyjnym w naszej komunikacji
  • Poprzez wprowadzenie STOP (Stop, Think, Organize, Proceed), autorytetu pracy dla wszystkich naszych pracowników, niezależnie od zajmowanego stanowiska
  • Zapewniając podjęcie i przemyślenie odpowiednich działań, gdy zostanie wywołany STOP.

List Dyrektora HSEQ Menard Group

Szanowni Państwo,

Firma Menard odkryła drogę bezpieczeństwa, którą warto podążać, w którą warto inwestować, a drogą tą jesteście wy – Pracownicy. W ciągu ubiegłych siedmiu lat rozwinęliśmy bardzo pozytywny stosunek do kwestii Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, co z biegiem czasu rozwinie się w naszą kulturę bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy to nie tylko szkolenia, stosowanie do zasad i regulacji, reagowanie i zgłaszanie wypadków – to zrozumienie dlaczego chcemy to robić, dlaczego obraliśmy taką ścieżkę, ponieważ bardzo cenimy naszych ludzi i chcemy zapewnić każdego, kto przychodzi dla nas pracować, że każdego dnia powróci zdrów i cały do swoich bliskich.

Jest wiele rzeczy, które muszą być dokładnie na swoim miejscu, aby ten plan działał. Pierwszym i najważniejszym krokiem jest podobny sposób myślenia. Każdy z nas musi chcieć środowiska pracy wolnego od urazów i szkód zawodowych, i każdy w tym planie ma do odegrania swoją rolę.

Home Safe to nasz nowy program, który będziemy nieustannie rozbudowywać wraz z rozwojem Firmy. Na początkowym etapie naszym najwyższym priorytetem, na którym się skupimy, jest „bezpieczeństwo Twoje i Twoich kolegów z pracy”.

Wybrane logo to dwoisty symbol miejsca pracy i domu, wspólnie wyróżniony przez naszą grupę fokusową HSE, ponieważ wierzymy, że poprzez swoją wymowę łączy wszystkie oddziały firmy Menard, niezależnie od wyzwań, jakie podejmujemy w kwestii barier językowych.

Nasze Rodziny odgrywają aktywną rolę w programie Home Safe – rozmawiajcie z waszymi najbliższymi i pomóżcie im zrozumieć, że przemysł, w którym działamy, może być niebezpieczny, że czasem wystarczy ułamek sekundy, aby się zdekoncentrować i w rezultacie mogą się zdarzyć nieplanowane i niepożądane wypadki, mające błyskawiczny przebieg – mówmy o tym, wybierając na to właściwy czas.

Powiedzenie, że „niebezpieczeństwo nie śpi”, jest potężne, wymowne i dotyczy nas wszystkich, nie tylko w miejscu pracy, ale także w życiu prywatnym. Bezpieczeństwo jest składnikiem wszystkich aspektów dnia codziennego – po prostu nie myślimy o nim w ten sposób, działamy intuicyjnie.

Home Safe logo

Na poziomie Grupy Menard nie chcemy tworzyć jednego systemu, pasującego do wszystkiego, opatrzonego ogromną dokumentacją. To na Jednostce Organizacyjnej (BU) spoczywa obowiązek i odpowiedzialność zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w poszczególnych oddziałach w krajach, w których działają.

Promujmy nasze logo Home SAFE, pokażmy je na zewnątrz, przyjmijmy stojące za nim znaczenie i nie wahajmy dzielić się nim z innymi.

Dzięki waszej stałej pomocy i wsparciu, jestem pewien, że z czasem my – jako firma Menard – będziemy legitymować się globalną kulturą bezpieczeństwa, która stanie się normą.

Z poważaniem,

David L Maltman
Dyrektor HSEQ
Menard”

Certyfikaty ISO

Zasady BHP mają dla nas bardzo wysoki priorytet. Dzięki wspólnemu działaniu i zaangażowaniu Kierownictwa, wszystkich Pracowników oraz służby BHP, wdrożyliśmy system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

ISO 45001:2018

ISO 14001:2015

ISO 9001:2015

Nawet największa wiedza na temat przepisów, związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy na placu budowy, nie zagwarantuje sukcesu, jeśli nie towarzyszy temu metodyczne a zarazem proste wdrożenie zrozumiałych dla każdego pracownika procedur bezpieczeństwa. Wymaga to od przedsiębiorstwa swoistej „kultury bezpieczeństwa”. Jak ją stworzyć? Czy są jakieś gotowe rozwiązania, z których można skorzystać? Kto może w tym pomóc? Obejrzyj nasze filmy, które – z lekką nutką humoru – rzucą światło na prostotę i efektywność rozwiązań stosowanych w Menard.

Bezpieczeństwo pracy nie bierze się znikąd. Obejrzyj film o tym, jak do budowy przygotowuję się najlepsi.

Comiesięczne spotkania kierownictwa rozpoczynamy od… przepisów BHP. To, co dla niektórych jest nudne, dla nas jest źródłem efektywności.

Kierownicy wszystkich szczebli to kluczowe ogniwa bezpieczeństwa na placu budowy. Dbamy o ich wiedzę na temat procedur bezpieczeństwa.

Kolejny film z cyklu pół żartem, pół serio na temat BHP. Zbieramy, analizujemy i wyciągamy wnioski z sytuacji potencjalnie niebezpiecznych. Zobacz, jak wykorzystujemy tę wiedzę.

Wszystkie te oraz inne działania ukierunkowujemy na poprawę i zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy