Less is more Menard

W Menard zawsze staraliśmy się robić więcej za mniej. To stwierdzenie może wydawać się dziwne dla niektórych, ale jest to silne przekonanie i rzeczywistość dla nas.

Pochodzi od naszego założyciela, Louisa Ménarda, który wynalazł presjometr, innowacyjne narzędzie do uzyskiwania dostępu do danych o zachowaniu gleby w uproszczonym procesie, wymagającym znacznie mniej testów laboratoryjnych niż powszechna praktyka. To urządzenie zrewolucjonizowało prace geotechniczne.

Gdy Menard stał się firmą, ten duch „mniej znaczy więcej” był kontynuowany wraz z wprowadzeniem nowych technik, takich jak dynamiczne zagęszczanie, konsolidacja próżniowa (Menard Vacuum), pale przemieszczeniowe betonowe CMC, wszystkie z tą samą kluczową zasadą zużywania mniejszej ilości materiału w celu osiągnięcia wyniku.

Dziś ta idea jest żywa w całej społeczności Menard, od sprzedaży po eksploatację poprzez usługi projektowania i wsparcia, wszystkie dążąc do tej samej podstawowej wartości, jaką jest wykorzystanie najmniej, aby zrobić więcej.

Dlatego możemy z dumą powiedzieć „Mniej jest Menard”, ponieważ znalezienie optymalnego rozwiązania i mniejsze zużycie zasobów jest prawdziwą podstawową wartością, na której została zbudowana nasza firma.

W ten sposób chcemy kontynuować nasz rozwój, będąc inteligentnymi i skutecznymi, upraszczając sposób, w jaki działamy, nie marnując wysiłków i wprowadzając nowe pomysły.

Ostatecznie takie jest znaczenie naszego motta „Mniej znaczy więcej Menarda”: wykorzystanie mniejszej ilości zasobów do wykonania zadania i zyskanie dzięki temu potencjałowi rozwoju i wzrostu poprzez więcej innowacji.