Historia • Technologie budowlane • Menard Historia • Technologie budowlane • Menard

Firma Menard została założona ponad pół wieku temu przez francuskiego inżyniera geotechnika Louisa Menarda, który fascynował się innowacjami w inżynierii budowlanej. Od tamtego czasu kolejne pokolenia zdolnych i przedsiębiorczych budowlańców nieustannie rozwijały markę, technologie, sprzęt i tworzyły nowe standardy. Dziś jesteśmy światowym liderem, specjalizującym się w ulepszaniu i poprawianiu właściwości gruntu, zarówno pod budowlami już istniejącymi, jak i tymi dopiero projektowanymi.
Poniżej prezentujemy najważniejsze wydarzenia w historii firmy Menard. Specjalizujemy się w geotechnice i nowoczesnym wzmacnianiu podłoża pod budynki, za pomocą wymiany lub mieszania gruntu oraz innych technik, będących skuteczną alternatywą dla tradycyjnego palowania. Zapraszamy do zapoznania się z historią naszej firmy!

invention-du-pressiometre

Presjometr Menarda

Picture

Wynalezienie presjometru Menarda.

1960

Picture

Rozwinięcie metody Dynamicznego Zagęszczania dla gruntów niespoistych.

1965

Picture

Rozwinięcie metody Dynamicznej Wymiany dla gruntów spoistych.

1969

Picture

Pierwsze Zastosowanie Technologii Dynamicznego Zagęszczania w Stanach Zjednoczonych.

1980

Picture

Pierwsze Zastosowanie Metody Menard Vacuum we Francji.

1988

Picture

Pierwsze Zastosowanie Kolumn Betonowych CMC we Francji.

1994

Picture

Powstaje samodzielna spółka Menard Polska Sp. z o.o.

2006

Picture

Menard wchodzi w skład grupy Soletanche Freyssinet należącej do koncernu Vinci.

2010

Picture

Utworzenie Oddziałów w Gdańsku i Krakowie.

2011

Picture

Utworzenie Biura Regionalnego Oddziału Centrum w Poznaniu.

2014

Picture

Rozszerzenie zakresu działalności firmy o rekultywację i remediację zanieczyszczonych wód i gruntów.

2015

Projekty budowlane

Picture

Port lotniczy w Singapurze - pierwszy dren pionowy na głębokość 40 m.

1977

Picture

Port lotniczy w Nicei (Francja) - konsolidacja dynamiczna na największą jak do tej pory głębokość 27 m.

1978

Picture

Europejskie Centrum Kosmiczne Gujana Francuska - próbne obciążenie kolumny kamiennej Dynamicznej Wymiany - 150 ton.

1989

Picture

Oczyszczalnie ścieków Jangyoo Korea Południowa - największe wymuszone osiadanie podłoża metodą Konsolidacji Próżniowej - 5,5 m.

1998

Picture

Fabryka Airbus w Hamburgu Niemcy - największej wartości kontrakt na wzmocnienie podłoża na obszarze 1 700 000 m2.

2001-2003

Picture

Najwyższy w Europie budynek mieszkalny (13 kondygnacji) posadowiony na wzmocnionym podłożu – Zespół Apartamentowo-Usługowy, ul. Grójecka Warszawa - Technologia Kolumn Betonowych CMC - 64 000 m.b., powierzchnia wzmocnienia - 16 000 m2.

2007

Picture

Budowa o największym obszarze skonsolidowanego podłoża (jeden z największych projektów wzmocnienia podłoża w Polsce) - Południowa Obwodnica Gdańska - Technologia Drenażu Pionowego VD - powierzchnia wzmocnienia - 400 000 m2, Technologia Kolumn Betonowych CMC - powierzchnia wzmocnienia - 280 000 m2.

2010-2012

Picture

Pierwszy duży projekt wzmocnienia z wykorzystaniem kolumn żwirowych – Budowa drogi obwodowej miasta Jarosławia - Technologia Kolumn żwirowych SC - 100 000 m.b., powierzchnia wzmocnienia - 55 000 m2.

2011

Picture

Pierwsze tak kompleksowe wykonanie prac fundamentowych (od robót ziemnych, poprzez wzmocnienie podłoża aż do posadzki budynku) - Galeria Warmińska w Olsztynie – wykonanie posadowienia konstrukcji żelbetowej.

2013

Picture

Pierwszy projekt rekultywacyjny Menard Polska - Zabezpieczenie skarpy zachodniej wyrobiska “Piaseczno” – zagęszczanie gruntów za pomocą technologii mikrowybuchów na powierzchni 24 156 m2.

2014

Picture

Największe kompleksowe wykonanie prac geotechnicznych w największym centrum handlowym w Europie – Centrum Handlowe POSNANIA w Poznaniu – wzmocnienie podłoża pod galerią kolumnami przemieszczeniowymi CMC. We współpracy z Soletanche Polska wykonano 1182 sztuk kolumn DSM o łącznej długości 6 750 mb oraz 1 368 sztuk pali betonowych zbrojonych CFA o długości ponad 12 km jako palisadę parkingu podziemnego.

2014

Picture

Kompleksowe wykonanie robót ziemnych i geotechnicznych drogi krajowej S-19 na odcinku Rzeszów - Kielanówka w konsorcjum geotechnicznym: Menard - Eurovia - Soletanche (lider: Menard Polska).

2014

Picture

Pierwszy projekt remediacyjny, kompleksowe oczyszczenie skażonego podłoża budynku apartamentów na warszawskiej Woli.

2016

Picture

Wykonanie największego projektu wzmocnienia podłoża w Polsce - Wzmocnienie drogi krajowej S-7 na odcinku Gdańsk - Elbląg w konsorcjum z firmą Keller Polska (50%/50%).

2016

Skip to content