Wzmacniania podłoża i fundamentowanie specjalne – Menard świadczy kompleksowe rozwiązania dla Twojej inwestycji.

Oszczędność czasu i pieniędzy inwestora, sprawność i bezpieczeństwo procesu inwestycyjnego oraz przejrzysta i pewna gwarancja.
Czy wiesz, że 30% niepotrzebnych kosztów inwestycji można uniknąć dzięki dobremu KOMPLEKSOWEMU przygotowaniu procesu budowlanego, obejmującemu dokładne rozpoznanie, optymalny projekt i szczegółowe przygotowanie realizacji?

Geoinżynieria i realizowanie projektów w jej obszarze wymaga połączenia wielu sfer działania, w szczególności: badań geologicznych, projektowania geotechnicznego i realizacji specjalistycznych robót geotechnicznych oraz szeregu pomocniczych robót z zakresu inżynierii lądowej.

Kompleksowość w zakresie wzmacniania i poprawiania parametrów podłoża

Świadomi inwestorzy często oczekują od wykonawców kompleksowych rozwiązań, które może zaoferować geoinżynieria, także w przypadku projektów związanych z ulepszaniem podłoża gruntowego. Kompleksowe zadanie, którego głównym elementem jest wzmocnienie gruntu może wymagać wykonania szeregu robót dodatkowych, które mogą być wykonywane przez Generalnego Wykonawcę lub koordynowane przez specjalistyczną firmę wyspecjalizowaną w geoinzynierii i robotach geotechnicznych.

Do robót pomocniczych, które najczęściej dołączamy do naszych pakietów wzmocnienia lub oczyszczenia podłoża zaliczyć można:

  • roboty ziemne włączając w to platformy robocze, wykopy, zabezpieczanie wykopu lub zabezpieczanie skarp,
  • roboty zabezpieczające roboty ziemne takie jak palisady, ścianki oporowe, ścianki berlińskie czy kotwy gruntowe,
  • wzmocnienie gruntu i zabezpieczenie wykopów na terenie podlegającym wzmocnieniu lub oczyszczeniu,
  • warstwy transmisyjne, ścianki szczelne odcinające dopływ wody gruntowej do terenu będącego przedmiotem robót zasadniczych,

Zadania dodatkowe wykonujemy wspólnie z firmami z grupy Soletanche-Freyssinet lub zaufanymi partnerami z rynku budowlanego.

W Menard nigdy nie patrzymy tylko na jeden odcinek robót, lecz realizujemy go, patrząc na dobro całego procesu inwestycyjnego. „Zrobiłem, co do mnie należy, reszta mnie nie obchodzi” – to nie jest nasze podejście. Jesteśmy do dyspozycji na każdym kroku prac geotechnicznych – od momentu zrodzenia się koncepcji, poprzez badania gruntu, przygotowanie projektu oraz proces uzyskania pozwolenia na budowę aż po realizację inwestycji i okres gwarancji. Dzięki takiemu podejściu, na każdym odcinku robót możliwa jest optymalizacja czasu i pieniędzy Klienta.

Pakiety robót dodatkowych
Platformy robocze, zabezpieczenie skarp, zabezpieczenie wykopów, palisady w ramach kompleksowych pakietów wzmocnienia podłoża