Dostarczamy rozwiązania do ulepszania gruntu dla wszystkich typów projektów procesowych i energetycznych, od małych do dużych, na całym świecie.

Pomagamy w posadowieniu elektrowni wiatrowych w każdych warunkach gruntowych. Nasze prace przebiegają sprawnie i szybko.

Wykonujemy posadowienie i wzmocnienie fundamentów farm wiatrowych. Dobieramy odpowiednie technologie w zależności od potrzeb, wykonujemy projekty wykonawcze i niezbędne obliczenia dla stabilności konstrukcji.


Przemysł

Procesy przemysłowe, elektrownie, budynki generatorów


Centra przetwarzania odpadów

Składowanie odpadów, wysypiska, spalarnie


Terminale naftowe i gazowe

Rafineria, terminal naftowy i gazowy


Zbiorniki magazynujące

Ropa i gaz, nawozy, żywność, materiały budowlane


Procesy hydrauliczne


Zasypywanie kopalń i kamieniołomów

Zasypywanie kopalni, wypełnianie pustych przestrzeni, żwirownie


Zanieczyszczone tereny

Rekultywacja gleby, odpady niebezpieczne, tereny poprzemysłowe


Elektrownie wiatrowe

Na lądzie lub poza nim, od małych do dużych rozmiarów

Process-and-Energy_Menard_cam_crop

Wind turbines

 • On-shore or off-shore,
 • Small to big size

Waste recycling centres

 • Waste storage,
 • Landfills,
 • Incinerators

Industries

 • Heavy process,
 • Powerplants,
 • Generator buildings

Polluted sites

 • Soil remediation,
 • Hazardous waste,
 • Brownfield

Mines and quarry backfill

 • Mine backfill,
 • Void filling,
 • Gravel pits

Hydraulic process

 • Sewage treatment plants,
 • Water treatment plants,
 • Desalination plants

Storage tanks

 • Oil & Gas,
 • Fertilizer,
 • Food,
 • Construction materials

Oil & Gas terminals

 • LNG terminal,
 • Refinery,
 • Oil & Gas terminal