Menard Sp. z o.o. zobowiązuje się do zapewnienia dostępności dla wszystkich oraz do podejmowania wszelkich starań mających na celu poprawę dostępności dla użytkowników niepełnosprawnych na naszych istniejących i przyszłych stronach internetowych oraz aplikacjach. Rozumiemy zobowiązania wynikające z Wytycznych Dostępności Treści Internetowych (WCAG) i jesteśmy zdecydowani przestrzegać ich.

Jednakże, zdajemy sobie sprawę, że kontynuowanie pełnej zgodności może czasami być utrudnione, w zależności od używanego systemu operacyjnego, przeglądarki i innych technologii, a także rodzaju urządzenia (komputer PC, MAC, urządzenia mobilne itp.). Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy z dostępem do zasobów hostowanych na tej stronie internetowej, jesteśmy w stanie udostępnić Ci te treści w inny sposób.

Możesz do nas zadzwonić pod numer +48 22 560 0 300 lub napisać e-mail na adres biuro@menard.pl, aby powiedzieć nam, w jakim formacie lub rodzaju interakcji – głosowej, przesyłanie plików itp. – wolisz otrzymać treść. Przyjmujemy również uwagi dotyczące poprawy dostępności strony internetowej dla użytkowników z niepełnosprawnościami.