Drogi

Drogi2023-10-02T15:36:01+02:00

Realizujemy projekty dla autostrad, dróg ekspresowych i lokalnych dostosowując rozwiązania do potrzeb i warunków inwestycji.  Bazujemy na ekologicznych rozwiązaniach i nowoczesnych technologiach. Pomagamy w budowie na gruntach nienośnych i słabonośnych minimalizując osiadaniazwłaszcza na styku nasypu z obiektem budowlanym.

Drogi są często budowane na obszarach, na których gleba jest wysoce ściśliwa, takich jak bagna lub obszary w pobliżu cieków wodnych. W takich przypadkach wymagane znaczne prace konsolidacyjne, aby uniknąć uszkodzenia ścinania wypełnienia stosowanego do budowy konstrukcji.

Nasze atuty

Menard od początku swojej działalności uczestniczy w rozbudowie infrastruktury drogowej. Realizację dużych zadań, takich jak wzmocnienie podłoża czy wzmacnianie gruntu pod autostrady A1, A2 czy A4 oraz arterie miast, jak Obwodnica Gdańska, Trasa Sucharskiego, Trasa Siekierkowska, zakończyliśmy sukcesem.

Udało się to osiągnąć dzięki gwarantującej bezpieczeństwo technologii oraz zmniejszeniu nakładów finansowych i czasu realizacji zadania.

Nasze technologie są stosowane zarówno ​w nawierzchniach podatnych jak i sztywnych. Najczęściej wykorzystuje się:

Przeczytaj najnowsze aktualności i artykuły dotyczące budownictwa drogowego

Go to Top