Drogi podmiejskie stanowią kluczowy element infrastruktury, dlatego Menard opanowuje pełną gamę rozwiązań do poprawy nawierzchni, aby zrealizować Twój projekt.

Drogi są często budowane na obszarach, na których gleba jest wysoce ściśliwa, takich jak bagna lub obszary w pobliżu cieków wodnych. W takich przypadkach wymagane znaczne prace konsolidacyjne, aby uniknąć uszkodzenia ścinania wypełnienia stosowanego do budowy konstrukcji.

Nasze rozwiązania

Menard od początku swojej działalności uczestniczy w rozbudowie infrastruktury drogowej. Realizację dużych zadań, takich jak wzmocnienie podłoża czy wzmacnianie gruntu pod autostrady A1, A2 czy A4 oraz arterie miast, jak Obwodnica Gdańska, Trasa Sucharskiego, Trasa Siekierkowska, zakończyliśmy sukcesem.

Udało się to osiągnąć dzięki gwarantującej bezpieczeństwo technologii oraz zmniejszeniu nakładów finansowych i czasu realizacji zadania.


Kolej

Nasypy kolejowe, stacje kolejowe


Mosty

Wiadukty, podejścia do mostów, kładki dla pieszych, przejścia podziemne dla przepustów skrzynkowych


Drogi i autostrady

Nasypy dróg i autostrad, stabilizacja zboczy

Rail-and-Roads_Menard_cam_crop

Bridges

 • Viaducts,
 • Flyovers and overpasses,
 • Bridge approach,
 • Footbridges,
 • Bridge abutments,
 • Box culvert underpasses

Railways

 • Railways embankments,
 • Tramways,
 • Railways stations

Roads and Highways

 • Roads and highways embankments,
 • Slope stabilization