Gwoździe gruntowe to jedna z technik stabilizacji przy wzmocnieniu podłoża w celu poprawy stateczności skarp, nasypów i wykopów konstrukcji budowalnych i obiektów inżynierskich.

W trakcie realizacji obiektów budowalnych często dochodzi do zmiany geometrii terenu naturalnego. Nieodzowne jest sprawdzenie pod kątem stateczności podłoża przeznaczonego do robót inżynierskich. Wzmocnienie skarpy o dużym nachyleniu w celu utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa wymaga często wykonania robót związanych ze wzmocnieniem gruntu zarówno u podnóża jak i często w samym masywie skarpy. Wzmacnianie skarp i nasypów to szereg technologii, do których należą różnego rodzaju kolumny wzmacniające podłoże takie jak CMC, CFA, DSM, czy kolumny żwirowe, a także gwoździowanie gruntu czy też kotwy gruntowe.

Menard posiada doświadczenie związane ze wzmacnianiem niestatecznych lub niewystarczająco statecznych skarp w obszarze różnego rodzaju robót inżynierskich. Wykorzystując technologię gwoździowania oraz odpowiednią nośność gwoździ gruntowych, możliwe było wzmocnienie niestatecznej skarpy nasypu funkcjonującej drogi obwodnicy Góry Kalwarii.

Gwoździe gruntowe
Technologia gwoździe gruntowe

Zdj. Gwoździowanie gruntu – wzmocnienie skarpy w Górze Kalwarii.

Technologia kombinowana wykorzystująca gwoździe gruntowe oraz wykonanie solidyfikacji gruntu (stabilizacji masowej) u podnóża skarpy w niestabilnym masywie gruntowym zastosowana została na budowie tramwaju na Górkę Narodową w Krakowie.

Wzmocnienie skarpy za pomocą gwoździ gruntowych i stabilizacji masowej na terenie budowy tramwaju na Górkę Narodową w Krakowie.

Na zdjęciu proces gwoździowania gruntu.

Gwoździe gruntowe Menard, budowa KST Krakowski Szybki Tramwaj

Szerokie zastosowanie technologia mieszana ma w przypadku kiedy musi nastąpić wzmacnianie skarp i nasypów kolejowych. Podwyższenie parametrów dróg szynowych w celu obsługiwania ruchu kolejowego wysokich prędkości wymaga zastosowania wyższych sztywności podłoża gruntowego torów.
Z tego powodu w projektach geotechnicznych przebudowywanych dróg kolejowych konieczne jest uwzględnienie parametrów m.in. takich jak wzmocnienie skarp i nasypów czy też podłoża, za pomocą kolumn takich jak kolumny żwirowe, kolumny DSM , CMC czy CFA lub wiercenia gwoździ gruntowych w przebudowywanych skarpach nasypów.