Kolumny żwirowe SC to jedna z najbardziej znanych technologii wzmacniania podłoża gruntowego. Wykonywane są różnymi metodami, przy użyciu wielu rodzajów jednostek sprzętowych (m.in. używany jest wibrator wgłębny), których dobór zależy od: długości kolumn, średnicy kolumn, parametrów wzmacnianego gruntu.

Kluczowe elementy

Co to jest?

Kolumny żwirowe SC są wykonywane w technologii wibrowymiany z wewnętrznym podawaniem materiału. Prowadzą do globalnej poprawy parametrów gruntu, czego wynikiem jest znaczna redukcja osiadań całkowitych i różnicowych. Dodatkowo, kolumny po zainstalowaniu mogą pełnić funkcję drenującą. Kolumny żwirowe wykonywane są za pomocą specjalnie zaprojektowanego wibratora wgłębnego, zamontowanego na jednostce sprzętowej.

Podstawowe zasady

Wykonawstwo składa się z trzech podstawowych etapów, tj.: pogrążenie wibratora do głębokości projektowej – proces ten często wspomagany jest podawaniem sprężonego powietrza, wody lub mieszanki powietrzno-wodnej, zasyp kruszywa – powstała w pierwszym etapie przestrzeń jest wypełniana kruszywem, dogęszczenie kruszywa wibratorem, najczęściej partiami miąższości 0,50 m. Do formowania kolumn SC należy wykorzystywać różnoziarniste kruszywo naturalne tj.: żwir, pospółka lub kruszywo łamane, dla którego zawartość frakcji pylastej mniejsza niż 5%. W zależności od wykorzystywanej metody kruszywo podawane jest przez połączoną z wibratorem rurę zasypową (dry bottom feed) lub z poziomu platformy roboczej wzdłuż rury wibroflotu (wet top feed).

Zastosowanie

Kolumny żwirowe SC to technologia, która dobrze sprawdza się w gruntach spoistych (pyły, pyły piaszczyste, gliny, grunty niejednorodne) oraz w gruntach niespoistych luźnych (gdy konieczne jest doziarnienie gruntu), np. kruszywa i cementu. Stosowanie technologii w ,,młodych’’ gruntach organicznych może wiązać się z ryzykiem rozmycia. Kolumny żwirowe SC stosowane są z powodzeniem pod: fundamenty obiektów kubaturowych (hale magazynowe, centra handlowe, budynki mieszkalne), posadzki obiektów przemysłowych, nasypy drogowe i kolejowe. 

Nasze usługi wzmacniania podłoża w technologii kolumn żwirowych SC są dostępne w konkurencyjnych cenach, odpowiadających standardom rynkowym. Oferujemy wysoką jakość i efektywność, dzięki czemu możemy zapewnić naszym klientom optymalne rozwiązania przy zachowaniu atrakcyjnych cen. Podsumowując realia wymiany gruntu, nasze wzmocnienie podłoża nie tylko spełnia najwyższe standardy, ale także jest dostępne w cenach porównywalnych do tych oferowanych przez inne firmy na rynku. Dzięki temu, nasi klienci mogą liczyć na doskonały stosunek jakości do ceny, co czyni nasze usługi wyjątkowo atrakcyjnymi.

Stone columns techniques for soil

Przeczytaj aktualności i artykuły związane z technologią kolumn żwirowych SC: