Zagęszczanie dynamiczne to technologia nazywana również metodą konsolidacji dynamicznej, należy do technologii wynalezionych i wdrożonych przez firmę Menard. Od końca lat sześćdziesiątych zagęszczanie dynamiczne zostało zastosowane w tysiącach realizacji na całym świecie w zróżnicowanych warunkach gruntowych i dla różnego rodzaju konstrukcji.

Kluczowe elementy

Co to jest?

Technologia ta, po opatentowaniu przez Luise Menarda, zakłada zagęszczenie słabego podłoża za pomocą uderzeń o dużej energii. W wyniku działania fali uderzeniowej grunt ulega ulepszeniu, zróżnicowanemu w zależności od jego stanu, struktury i głębokości zalegania. Energia przekazywana jest na podłoże za pomocą wielokrotnych uderzeń odpowiednio ukształtowanego ciężaru (stalowy ubijak) o masie od 10 do 40 ton spadającego z wysokości od 5 do 40 m.  

Podstawowe zasady

Zagęszczenie dynamiczne to metoda, która składa się z dwóch faz ubijania, z tym że w pierwszej fazie zagęszczane są punkty w siatce podstawowej, a w drugiej punkty środkowe. Po zakończeniu właściwego ubijania, na całym wzmacnianym obszarze następuje ubijanie powierzchniowe (tzw. ironing). Zagęszczenie dynamiczne zwykle poprzedza się wykonaniem poletka próbnego, na którym określa się rozstaw siatki punktów roboczych oraz potrzebną energię uderzenia do uzyskania wymaganego zagęszczenia, tj. masę oraz kształt ubijaka oraz wysokość jego zrzucania. W celu przeprowadzenia skutecznej konsolidacji dynamicznej stosuje się dźwigi kratowe, które umożliwiają uzyskanie odpowiednio wysokiej energii uderzenia.

Zastosowanie

Zagęszczanie Dynamiczne może być stosowane w dowolnym typie gruntu niespoistego, w nieorganicznych, heterogenicznych nasypów antropogenicznych oraz na terenach rekultywowanych o różnorodnej charakterystyce (w szczególności nieeksploatowane już wysypiska śmieci, nieczynne kopalnie odkrywkowe i żwirowe, niezagęszczone hałdy).

Metoda wykorzystywana do wzmocnienia podłoża gruntowego pod halami przemysłowymi i handlowymi, ciężkimi powierzchniami magazynowymi, zbiornikami, płytami lotnisk, nasypami drogowymi i kolejowymi oraz innymi budowlami wielkopowierzchniowymi lub liniowymi. Dynamiczna konsolidacja gruntu jest w stanie doprowadzić wiele rodzajów gruntów do bardzo wysokich wartości parametrów wytrzymałościowych. Głębokość zagęszczenia najczęściej waha się od 3,0 do 7,0m.

CMC techniques for soil
Dynamiczne Zagęszczenie DC
Dynamiczne Zagęszczenie DC

Realizacje

• Pomorskie Centrum Logistyczne Goodman – 57 154m2,
• Trasa Średnicowa, Grudziądz – 3 450m2,
• Autostrada A-2, odc. Stryków-Konotopa – 37 000m2,
• Autostrada A-1, Odc. Świerklany-Gorzyczki – 9 000m2,
• Centrum Handlowe Pogoria, Dąbrowa Górnicza – 30 000m2,
• Mroźnia składowa wraz z układem drogowym i parkingami, Gdańsk – 40 477m2.