Kolumny DSM

Kolumny DSM2023-08-09T15:04:53+02:00

Kolumny DSM (ang. Deep Soil Mixing) to skuteczna i ekonomiczna metoda wzmacniania gruntów, która została wynaleziona w Japonii w latach 70. XX wieku. Duża liczba przeprowadzonych badań oraz projektów związanych z zastosowaniem tej technologii doprowadziła wzrostu jej popularności również w Polsce. 

Soil-mixing_MENARD

Kluczowe elementy

Co to jest?

Kolumny DSM to technologia oparta na koncepcji poprawienia właściwości wytrzymałościowych gruntów, poprzez wymieszanie ich z medium wiążącym (np. zaczynem cementowym, cementowo-popiołowym, bentonitowym). Powstający w ten sposób tzw. cementogrunt charakteryzuje się znacznie wyższymi parametrami mechanicznymi i odkształceniowymi.

Podstawowe zasady

Wgłębne mieszanie gruntu polega na wprowadzeniu w podłoże mieszadła o specjalnej konstrukcji, które niszczy strukturę gruntu oraz miesza go z wprowadzonym medium. Dla standardowych zastosowań używa się mieszadła składającego się z żerdzi wiertniczej oraz belek poprzecznych. Istnieje możliwość zainstalowania dwóch i więcej mieszadeł, co znacznie przyspiesza pracę, szczególnie podczas wykonywania segmentu kolumn o liniowym kształcie (np. palisady).

Cały proces od momentu pogrążania mieszadła do zakończenia formowania kolumny wspomagany jest wypływem zaczynu cementowego przez dysze znajdujące się na końcu żerdzi wiertniczej. Faza formowania kolumny następuje po osiągnięciu projektowanej głębokości. Najczęściej przebiega w kilku cyklach, w których mieszadło zostaje podciągane i pogrążane, co zapewnia równomierne wymieszanie zaczynu z gruntem i utworzenie kolumny o jednorodnej strukturze. W przypadku pracy kolumn na zginanie lub rozciąganie można w nich zainstalować zbrojenie w formie kształtownika stalowego lub kosza zbrojeniowego, które pogrążane jest w świeżo wykonanej kolumnie.

Zastosowanie

Kolumny, pale DSM znajdują szerokie zastosowanie jako wzmocnienie podłoża pod fundamentami obiektów kubaturowych, przyczółków mostowych, elektrowni wiatrowych, a także jako obudowy wykopów lub przesłony przeciwfiltracyjne. Wszędzie tam, gdzie występują grunty pylaste i piaszczyste zastosowanie tej technologii staje się szczególnie korzystne. Najczęściej spotykane średnice mieszczą się w przedziale 0,6÷1,5m, natomiast osiągane głębokości pogrążania mieszadła przekraczają 20 m.

Ze względu na brak przemieszczeń gruntu i wibracji podczas formowania kolumn, technologia ta doskonale nadaje się do wzmacniania podłoża w pobliżu istniejących budynków czy instalacji. Rozmieszczenie kolumn może być dowolne, zależy głównie od wielkości obciążeń przekazywanych na podłoże i dopuszczalnych przemieszczeń konstrukcji.

W gruntach organicznych i silnie nawodnionych istnieje możliwość formowania kolumn metodą „DSM dry”, w której zaczyn cementowy zastąpiony zostaje suchym spoiwem (wapiennym lub cementowym).

CMC techniques for soil

Realizacje

• Zespół budynków mieszkalnych, Warszawa, ul. Nocznickiego, powierzchnia 2 100m2, ok. 3 130mb,
• Rozbudowa CH Magnolia we Wrocławiu, powierzchnia 17 000m2, ok. 6 200mb,
• Budynek biurowy EUREKA Park Technology w Konstancinie Łódzkim, ok. 1 600mb,
• Obwodnica Chodel, wzmocnienie pod wiadukt WD4,
• Farma Wiatrowa, Żuromin, ok. 4 400mb,
Zespół budynków mieszkalnych, Fuzja Łódź.

Przeczytaj aktualności i artykuły związane z technologią DSM:

Go to Top