Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku Menard rozwinął technologię podatnych kolumn iniekcyjnych MSC (Menard Supple Columns), która jest alternatywną pod względem ekonomicznym oraz technicznym w stosunku do klasycznej wymiany gruntów słabych oraz sztywnych metod wzmocnienia podłoża. Kolumny MSC należą do grupy technologii przemieszczeniowych, co oznacza, że w trakcie formowania trzonu kolumny grunt nie jest wydobywany na powierzchnię, ale przemieszczany w kierunku poziomym do osi otworu. Kolumny MSC wpływają na poprawę warunków posadowienia redukując ściśliwość warstw gruntów słabych.

Slurry wall Menard picto

Kluczowe elementy

Co to jest?

Kolumny MSC są pionową inkluzją wzmacniającą grunty słabonośne. Zasada działania opiera się na powstaniu kompozytu kolumn i istniejącego gruntu. Kolumny przenoszą obciążenia w zakresie 60-95%, natomiast pozostała część obciążeń przekazywana jest na grunt. Jako medium nośne trzonu kolumny stosowany jest odpowiednio zaprojektowany iniekt: cementowy, wapienny, cementowo-wapienny lub mieszanka cementowo-piaskowa.

Podstawowe zasady

Do wykonania kolumn MSC najczęściej stosuje się specjalnie dostosowaną stalową rurę, która w miejscu złącza z jednostką sprzętową jest połączona z narzędziem generującym wibracje pionowe. Ciężar narzędzia, wibracje oraz siła docisku maszyny powodują pogrążanie się rury na projektowaną głębokość z jednoczesnym dogęszczeniem istniejącego gruntu. Po uzyskaniu żądanej głębokości następuje podciąganie narzędzia do góry przy jednoczesnym pompowaniu odpowiednio dobranego iniektu. W rezultacie uzyskujemy kompozyt gruntu i kolumn, współpracujących jak jednolita struktura o zwiększonej nośności.

Zastosowanie

Kolumny MSC wykonuje się najczęściej w gruntach organicznych (namuły, torfy, gytie), gruntach spoistych w stanie miękkoplastycznym czy niespoistych w stanie luźnym. Stosuje się je jako posadowienie hal magazynowych, budynków mieszkalnych, konstrukcji parkingów, różnego rodzaju posadzek przemysłowych, obiektów wielkopowierzchniowych, a także jako wzmocnienie gruntu pod płyty fundamentowe celem ich optymalizacji. Proces wykonywania kolumny nie powoduje praktycznie żadnych uszkodzeń powierzchni terenu, a generowane wibracje o małej częstotliwości nie wpływają na konstrukcje budynków, nawet gdy prace wykonywane są w ścisłej zabudowie.

MSC
Kolumny MSC
Kolumny MSC