Kotwy gruntowe wykonywane są małogabarytowymi wiertnicami na podwoziu gąsienicowym lub za pomocą koparki z zainstalowanym masztem wiertniczym.

Kluczowe elementy

Co to jest?

Proces technologiczny systemowej kotwy gruntowej opiera się na wykonaniu gwintowaną żerdzią systemową otworu w gruncie z jednoczesnym podawaniem zaczynu cementowego. Zaczyn migrując w strukturę gruntu, stabilizuje ściany otworu, eliminując potrzebę stosowania rur osłonowych. Żerdź zakończona jest koronką wiertniczą o odpowiedniej średnicy. Wiercenie wykonuje się pod zadanym kątem nachylenia. Żerdzie na całej swojej długości stanowią konstrukcyjny stalowy trzon kotwy, a odpowiednia średnica koronki zapewnia uzyskanie projektowanej średnicy buławy mikropala.

Podstawowe zasady

  • niewielkie rozmiary i zastosowanie lekkiego sprzętu, co umożliwia stosowanie​ w miejscach trudnodostępnych,​
  • małe średnice pomocne dla wzmocnienia fundamentów obiektów istniejących,​
  • możliwość wykonywania z dużym pochyleniem,

Zastosowanie

Menard stosuje kotwy gruntowe jako metodę pomocniczą przy realizacji skomplikowanych zadań wzmocnienia podłoża gruntowego:

  • stabilizacja obszarów osuwiskowych,​
  • zbrojenie skarp,​
  • kotwienie obudowy wykopów,​
  • kotwienie elementów podlegających działaniu wyporu (np. płyty fundamentowe),​
  • kotwienie konstrukcji nabrzeży i portów.