Palowanie jest tradycyjną metodą posadowienia obiektów budowlanych na słabych gruntach i gruntach organicznych. Wśród najbardziej popularnych technologii należą pale wiercone, pale cfa, pale prefabrykowane, oraz pale przemieszczeniowe. 

Uniwersalność, prostota, stosunkowo wysoka efektywność, a także stosunkowo niski koszt i cena pali CFA w stosunku do innych technologii spowodowały, że to właśnie pale CFA to technologia, która jest jedną z najczęściej stosowanych rozwiązań posadowienia.

Kluczowe informacje

Co to jest?

Kolumny betonowe CFA wykonuje się przy pomocy świdra ślimakowego, który wwiercany jest na głębokość odpowiadającą tej jaką ma pal CFA. Istota metody polega na specjalnej konstrukcji świdra i technologii procesu wykonania.

Podstawowe zasady

W centralnej części świdra znajduje się przewód rdzeniowy zamknięty podczas pogrążania i otwarty w czasie podciągania. Takie rozwiązanie umożliwia formowanie kolumn w sposób ciągły. Równocześnie w trakcie podciągania następuje wynoszeniem gruntu/urobku na powierzchnię terenu. Dodatkowo świder, wkręcając się w grunt, rozpycha go na boki i częściowo zagęszcza. Specjalnie dobrana mieszanka betonowa, o odpowiedniej konsystencji i kruszywie, ściśle wypełnia przestrzeń pod świdrem. Pompowanie betonu następuje pod ciśnieniem rzędu 200 ÷ 600 kPa. Prędkość podciągania świdra oraz pompowana pod ciśnieniem świeża mieszanka betonowa zapewnia pełną stateczność otworu w czasie wykonawstwa. Beton szczelnie wypełnia otwór tworząc pale betonowe. Najczęściej technologia ta stosowana jest jako palowanie CFA, wtedy bezpośrednio po wypełnieniu otworu mieszanką betonową wprowadza się zbrojenie w postaci kosza zbrojeniowego. Formowanie trzonu kolumny należy wykonać z pewnym naddatkiem, który usuwa się wraz z wyniesionym na świdrze urobkiem, bardzo często bezpośrednio przed montażem zbrojenia. Parametry kolumn CFA, takie jak ich długość, wydatek betonu, czas wykonania są automatycznie rejestrowane i podlegają ciągłej kontroli operatora.

Zastosowanie

Pale CFA są szczególnie rekomendowane tam, gdzie występują duże obciążenia pionowe
i poziome, we wszystkich rodzajach gruntu, np. pod obiekty inżynierskie, porty czy farmy wiatrowe. 

CMC techniques for soil
Pale CFA
Pale CFA
Pale CFA