Wzmocnienie podłoża pod Budowę drogi łączącej ulicę Sucharskiego z drogą krajową nr 6 – „Węzeł Działki” w Wejherowie

Technologie użyte:

Branża:

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Na zlecenie Gminy Miasta Wejherowo wykonano wzmocnienie podłoża gruntowego na potrzeby posadowienia układu drogowego ulicy łączącej drogę krajową nr 6 z ulicą Sucharskiego i Sobieskiego w miejscowości Wejherowo. Z uwagi na warunki gruntowe, niespełniające kryterium nośności wymaganego do posadowienia nasypu drogowego, zaprojektowano wzmocnienie podłoża w technologii kolumn MSC.

Warunki gruntowe

Warunki gruntowe projektowanej inwestycji nie pozwoliły na bezpośrednie posadowienie obiektu. Na podstawie analizy wykonanych badań terenowych i laboratoryjnych poniżej powierzchni terenu stwierdzono występowanie nasypu niekontrolowanego. Bezpośrednio poniżej znajduje się warstw piasków drobnych oraz torfu. Grunt nośny w postaci piasku drobnego zalega jako najniższa warstwa na głębokości ok 4,2 m p.p.t. Zwierciadło wody ustabilizowało się na poziomie 2,6 m p.p.t.

Rozwiązania projektowe

Menard wykonał kolumny MSC, o średnicy 0,32m zbrojonych kształtownikami stalowymi. Zaprojektowano strefę przejściową z wyminą gruntu – 2 rzędy kolumny w rozstawie 2,4m x 2,0m, o mniejszej długości. Zastosowana metoda wzmocnienia spełnia warunki stanów granicznych oraz pozwala na bezpieczne posadowienie nasypu drogowego.