Wzmocnienie podłoża pod Farmę Wiatrową Lędzin II

Technologie użyte:

Branża:

  • Farmy wiatrowe

Opis projektu

Na zlecenie firmy Perma Power Lędzin, wykonano wzmocnienie podłoża gruntowego na potrzeby posadowienia farmy wiatrowej Lędzin II. Wzmocnienie zaprojektowano pod turbinami EW1 i EW2. Z uwagi na warunki gruntowe, niespełniające kryterium nośności wymaganego do posadowienia bezpośredniego obiektu, zaprojektowano wzmocnienie podłoża w technologii kolumn przemieszczeniowych CMC.

Warunki gruntowe

Na podstawie analizy wykonanych badań terenowych i laboratoryjnych stwierdzono, że rozpatrywany teren charakteryzuje się złożonymi warunkami gruntowo – wodnymi. Poniżej warstwy humusu do głębokości ok 3,6m – 5,5m występują gliny zwałowe plastyczne oraz twardoplastyczne. Poniżej, do głębokości ok 16m – 16,5m p.p.t. zalegają gliny o konsystencji od twardoplastycznej po zwartą. Obie warstwy glin rozdzielona niewielką warstwa piasku drobnego.

Rozwiązania projektowe

Menard wykonał łącznie 114 szt. kolumn betonowych CMC. Średnia długość kolumny wynosiła ok. 5m. Rozwiązanie projektowe spełnia warunki stanów granicznych oraz pozwala na bezpieczne posadowienie konstrukcji obiektów.