Budowa Mostu przez rzekę Liwę w Podzamczu

Technologie użyte:

Branża:

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Na zlecenie Roka Budownictwo Sp. z o.o., wykonano wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii kolumn betonowych CFA, pod odbudowywany most przez rzekę Liwę w miejscowości Podzamcze.

Warunki gruntowe

Warunki gruntowe określono na podstawie wykonanego rozpoznania geologicznego wykazały zaleganie słabonośnych gruntów do głębokości ok 6-7m, poniżej znajdowały się piaski drobne, średnie oraz grube w stanie zagęszczonym.

Rozwiązania projektowe

Po analizie obciążeń przyjęto rozwiązanie posadowienia przyczółków mostowych na kolumnach CFA.
Menard wykonał 22 szt. kolumn CMC łącznej długości 199 mb.