Wzmacnianie podłoża pod mosty to istotny proces mający na celu zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa tych konstrukcji. Menard gwarantuje pełną gamę rozwiązań mających na celu poprawę nawierzchni, tak aby zrealizować Twój projekt.

Mosty

Projektowanie mostów (budowa mostu, wiaduktu, estakady, kładki) zwyczajowo wymaga posadowienia pośredniego. Projektant, po przeliczeniu możliwości posadowienia bezpośredniego na gruncie rodzimym, decydował się na posadowienie pośrednie. Wynikało to ze znaczących sił poziomych lub też dużych naprężeń, generowanych przez obiekty na słabe grunty. Obecnie coraz więcej obiektów posadawia się bezpośrednio na wzmocnionym podłożu.
Budowa mostu za pomocą takiego rozwiązania jest uzasadnione ekonomicznie, często nie wymaga zmiany pozwolenia na budowę. Projektowanie mostów umożliwia zastosowanie szeregu technologii do posadowienia obiektów mostowych. Niemniej jednak niektóre z nich są szczególnie często stosowane. Należą do nich: kolumny DSM (wgłębne mieszanie gruntu), kolumny CMC (z warstwą transmisyjną), kolumny DR (wymiany dynamicznej), które posiadamy w swojej ofercie wzmocnień.

Szczególnie lubianą przez Projektantów i Wykonawców techniką wzmocnienia podłoża są kolumny DSM.

Budowa mostu może być realizowana techniką wzmocnienia podłoża za pomocą kolumn CMC. Ich wykonanie pod fundamentami obiektów mostowych często łączy się z wykonaniem warstwy transmisyjnej, której celem jest redystrybucja sił poziomych oraz włączenie podłoża do współpracy z kolumnami.


Kolej

Nasypy kolejowe, stacje kolejowe


Mosty

Wiadukty, podejścia do mostów, kładki dla pieszych, przejścia podziemne dla przepustów skrzynkowych


Drogi i autostrady

Nasypy dróg i autostrad, stabilizacja zboczy

Rail-and-Roads_Menard_cam_crop

Bridges

 • Viaducts,
 • Flyovers and overpasses,
 • Bridge approach,
 • Footbridges,
 • Bridge abutments,
 • Box culvert underpasses

Railways

 • Railways embankments,
 • Tramways,
 • Railways stations

Roads and Highways

 • Roads and highways embankments,
 • Slope stabilization