Budowa Magazynów Zbożowych Wraz z Infrastrukturą Techniczną

Technologie użyte:

Branża:

Opis projektu

Projekt zakładał wzmocnienie podłoża gruntowego przy dojeździe do obiektu mostowego (przyczółek wiaduktu) na trasie budowy nowego wiaduktu nad linią PKP w ciągu DK11. Od strony Elbląga zaprojektowano 147sztuk kolumn Cb-Sol o długości do 6m. Od strony Malborka projekt zakładał wykonanie 152 sztuk kolumn o długości 6,5m. Dodatkowo należało wzmocnić obszar pod stanowisko żurawia montażowego. Pod stanowisko żurawia wykonano kolumny betonowe w technologii kolumn CMC o długości do 6m i średnicy 400mm.

Warunki gruntowe

Obszar prac zlokalizowany jest w województwie Warmiński-Mazurskim koło miejscowości Elbląg. Miejsca wzmocnienia to obszar rozbiórki starego nasypu który charakteryzuje się występowaniem nasypów budowlanych pod którymi zalegają namuły gliniaste i piaski drobno ziarniste gliny humusowe i piaski pylaste. 1,5m pod powierzchnią terenu stabilizuje się poziom wody gruntowej. Grunty nośne w których projektant zakotwił kolumny znajdują się na głębokości od 5,5 m pod poziomem terenu.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard wykonała wzmocnienie podłoża w technologii kolumn żwirowych Cb-Sol z wykorzystaniem pospółki oraz kamienia płukanego o frakcji 8-32mm. Po wykonaniu wzmocnienia otrzymane kolumny miały średnicę od 500-600mm. Łącznie wykonano 299 szt. kolumn Sb-Sol oraz 67 kolumn CMC o średnicy fi 400mm.