Palowanie to jedna z najpopularniejszych technik wzmacniania fundamentów. Z jej użyciem można skutecznie przenieść obciążenia z konstrukcji na grunt, co pozwala na bezpieczne posadowienia obiektów nawet na słabonośnym gruncie. Aby osiągnąć najlepsze efekty, warto zacząć od kluczowej wiedzy na temat tej metody – oto najważniejsze informacje na temat palowania fundamentów i jego korzyści. Nasze usługi palowania fundamentów są dostępne w konkurencyjnych cenach, odpowiadających standardom rynkowym. Oferujemy wysoką jakość i efektywność, dzięki czemu możemy zapewnić naszym klientom optymalne rozwiązania przy zachowaniu atrakcyjnych cen.  

Na czym polega palowanie fundamentów? 

Posadowienie budynku na palach to nic innego jak podparcie fundamentów na pionowych  elementach konstrukcyjnych (palach), których zadaniem jest przenoszenie obciążeń z niepewnego podłoża na bardziej stabilny grunt. Jest to technika oparta wierceniu pali betonowych na głębokość kilku lub nawet kilkunastu metrów pod powierzchnią terenu. Palowanie fundamentów umożliwia przekazanie ciężaru budynku w głąb gruntu, co pozwala uniknąć odkształceń i problemów dotyczących stabilności konstrukcji. 

Kiedy warto postawić na pale pod dom? 

Palowanie fundamentów wykorzystuje się przede wszystkim wtedy, gdy stabilność i nośność gruntu nie są wystarczające, by bezpiecznie posadowić budynek na gruncie rodzimym. Wiele zależy zatem od charakterystyki podłoża, na którym stoi dany obiekt. Torfy, piaski, luźne nasypy i miękkoplastyczne gliny to najczęstsze rodzaje gruntu, przy których stosuje się pale fundamentowe. 

Pale fundamentowe są odpowiednim wyborem również w przypadku budynków generujących duże obciążenia na niewielkiej przestrzeni – najczęściej wiąże się to z dużą wysokością i stosunkowo małą powierzchnią. Warto jednak podkreślić, że posadowienie budynków na palach jest stosowane nie tylko przy większych inwestycjach. Pale fundamentowe doskonale sprawdzą się także w przypadku mniejszych obiektów budowlanych, na przykład pale pod dom jednorodzinny, czy pale pod silosy do składowania zboża. Co więcej, takie rozwiązanie często okazuje się bardzo opłacalne zarówno pod względem kosztów inwestycji, jak i bezpieczeństwa konstrukcji. Technologią zbliżona do palowania jest wzmocnienie podłoża za pomocą kolumn takich jak CMC i MSC. Kolumny cechuje prostota wykonania, z drugiej strony jednak konieczne jest zachowanie wyższych rygorów kontrolnych oraz bardziej zaawansowanych obliczeń technicznych. Najczęściej cena  kolumn jest znacząco niższa od ceny pali, jednak stosowane są one głównie przez specjalistyczne firmy posiadające biura projektowe i systemy kontroli jakości produkcji.   

palowanie

Techniki palowania i wzmocnienie podłoża kolumnami: pale CFA, kolumny CMC, kolumny MSC 

Aby pale pod dom mogły skutecznie spełniać swoje zadanie, należy w pierwszej kolejności zadbać o wybór właściwej techniki palowania. Dostępne opcje dzielą się na kilka najważniejszych metod, spośród których każda charakteryzuje się nieco innym sposobem wykonania. 

  • Pale CFA (Continuous Flight Auger Piles) – pale wiercone, pale formowane świdrem ciągłym – pale, które wiercone są świdrem ciągłym z centralnie umieszczonym przewodem rdzeniowym. Takie rozwiązanie umożliwia formowanie kolumn w sposób ciągły, a podczas wiercenia urobek wydobywa się na platformę. Równocześnie w trakcie podciągania następuje wynoszeniem gruntu/urobku na powierzchnię terenu.
  • Kolumny CMC (Controlled Modulus Columns) – wykonywanie kolumn przy użyciu świdra z głowicą przemieszczeniową, która umożliwia jednoczesne wiercenie kolumny i dogęszczanie podłoża. Podczas pogrążania świdra w podłoże za pomocą palownicy, grunt nie jest wydobywany na powierzchnię, a przemieszczany w kierunku poziomym do osi otworu, co powoduje jego dogęszczenie. W rezultacie uzyskujemy kompozyt gruntu i kolumn współpracujących jako jednolita struktura o zwiększonej nośności. Po dowierceniu się do projektowanej głębokości kolumna jest betonowana poprzez otwór rdzeniowy w świdrze. 
  • Kolumny MSC (Menard Supple Columns – podatne kolumny iniekcyjne) – kolumny betonowe będące alternatywą ekonomiczną do klasycznej wymiany gruntów oraz sztywnych metod wzmocnienia podłoża. Kolumny MSC również są technologią przemieszczeniową, jednakże w przeciwieństwie do kolumn CMC stalowa rura nie jest pogrążana poprzez wiercenie, a poprzez wibracje pionowe. Pogrążanie wibracyjne powoduje dogęszczenie istniejącego gruntu, a po osiągnięciu żądanej głębokości następuje podciąganie narzędzia przy jednoczesnym pompowaniu odpowiednio dobranego iniektu. W rezultacie uzyskujemy kompozyt gruntu i kolumn, współpracujących jak jednolita struktura o zwiększonej nośności. 

Warto pamiętać, że technika palowania zawsze jest dobierana pod kątem charakterystyki podłoża, w szczególności rodzaju gruntu i poziomu wód gruntowych, a także istniejącego bezpośredniego otoczenia inwestycji. 

Palowanie fundamentów i wzmocnienie podłoża – cena 

Ile kosztuje palowanie fundamentów? Cena typowego pala fundamentowego w technologii CFA wynosi od 200 do 500 zł/mb. Kolumny betonowe typu CMC lub MSC najczęściej są 2, lub więcej razy niższa od pali od porównywalnej nośności. Cena zależy przede wszystkim od: 

  • Wybranej technologii 
  • Głębokości, ilości i średnicy pali 
  • Rodzaju zastosowanego iniektu 
  • Konieczności zastosowania zbrojenia  

Przed przystąpieniem do pracy niezbędne jest przeprowadzenie dokładnych badań gruntu. Dzięki temu można mieć pewność, jakie pale fundamentowe lub kolumny fundamentowe będą właściwym wyborem, jaka głębokość będzie optymalna, a także czy i ewentualnie jakie zbrojenie należy zastosować. 

Jakie korzyści daje posadowienie budynków na palach lub kolumnach? 

Odpowiednie posadowienie budynku ma istotny wpływ na stabilność konstrukcji. Jest to szczególnie ważna kwestia w przypadku niepewnego podłoża, które stawia zwiększone wymagania wobec wykonywanej inwestycji. 

Pale lub kolumny pod dom to rozwiązanie, dzięki któremu można zapobiec osiadaniu fundamentów i innych problemów związanych z odkształcaniem się gruntu. Dzięki temu możliwe jest przygotowanie solidnej konstrukcji nawet w przypadku bardziej wymagających rodzajów podłoża, takich jak piasek, glina czy organika. Główną korzyścią jest poprawa bezpieczeństwa i stabilności budowli, jak również możliwość wzniesienia obiektów w miejscach, w których standardowe metody nie są wystarczające. 

Warto podkreślić, że palowanie fundamentów wykorzystuje się nie tylko w większych konstrukcjach. Pale fundamentowe i kolumny wzmacniające podłoże  to dobry wybór także w przypadku mniejszych inwestycji, takich jak domy jednorodzinne. Wykorzystywane metody są wszechstronne i skuteczne, co przekłada się na szerokie zastosowanie. Palowanie fundamentów pod dom, a szczególności kolumny wzmacniające podłoże  powinno być jednak zawsze wykonywane przez doświadczoną firmę budowlaną, która jest w stanie zapewnić bezpieczne i skuteczne przeprowadzenie prac.