Co to w ogóle jest pal CFA?

Skrót CFA czyli Continous Flight Auger oznacza „formowane świdrem ciągłym”. Pale CFA wykonuje się wiercąc i betonując na mokro w gruncie przy jednoczesnym wynoszeniu urobku.

Pale CFA wykonuje się poprzez wkręcenie w podłoże ciągłego świdra ślimakowego o pustym rdzeniu. Po osiągnięciu głębokości projektowej następuje rozpoczęcie podawania betonu pod ciśnieniem od dołu przez rurę rdzeniową z jednoczesnym podnoszeniem świdra do góry. Zbrojenie pala jest wprowadzane w świeży beton, z użyciem wibratora lub bez. Zazwyczaj pale CFA wykonuje się jako zbrojone koszem zbrojeniowym lub kształtownikiem stalowym o długości dostosowanej do potrzeb projektu. Istnieje możliwość zbrojenia pali na całej długości.

Jakie zastosowanie mają pale wiercone CFA? 

Dzięki temu, że podczas wykonywania pali CFA, czyli pali wierconych, tylko w niewielkim stopniu występuje zjawisko rozpychania gruntu, można je stosować właściwie w każdej sytuacji, nie mając ograniczenia minimalnego rozstawu pali. Stąd bardzo powszechne zastosowanie przy wykonaniu klasycznej palisady. Taką ścianę palową wykonuje się przy założeniu rozstawu pali CFA „na styk” lub wręcz jako nachodzące na siebie. Wymaga to zachowania reżimu wykonawczego i betonowania pali co drugi czy co trzeci. Zbrojenie pali dobiera się na podstawie występujących momentów zginających.

Dodatkową zaletą tych typowych pali wierconych jest to, że ciągły świder ślimakowy można bez problemu pogrążać nawet w zagęszczonych gruntach niespoistych czy zwięzłych glinach. To umożliwia ich stosowane do realizacji fundamentów głębokich oraz wykonywanie dowolnych długości i średnic. Stąd też technologia ta jest bardzo chętnie stosowana do posadowienia obiektów mostowych, gdzie mamy do czynienia z dużym obciążeniem

Bezwibracyjne wykonanie pozwala zastosować pale CFA w pobliżu istniejących budynków. Jest to ogromna przewaga w możliwościach ich zastosowania.  Gdy mamy do czynienia z rozbudową istniejącej struktury czy też wiercenie odbywa się w rejonie innych fundamentów, to właśnie zastosowanie technologii klasycznych pali wierconych jest najbardziej właściwe.

Jedynym ograniczeniem przy wykonaniu betonowych pali CFA jest możliwość formowania ich w bardzo słabym gruncie organicznym. Należy tu wziąć pod uwagę zachowanie stateczności otworu w gruncie podczas betonowania. Przyjmuje się, że aby móc wykonać palowanie, wytrzymałość gruntu na ścinanie nie powinna być mniejsza niż 10 kPa.

P

Jaka jest maksymalna nośność pali CFA?

I tu kolejna zaleta pali CFA. Z uwagi na to, że można wykonywać rożne średnice pali, w zakresie od 360 do 1200 mm, a także stosować je dowolnym gruncie, bez problemu można dobrać nośność pali do wymaganych obciążeń. Nośność zależna jest od warunków gruntowych oraz od średnicy pala i może sięgać od kilkuset kiloniutonów w przypadku pali CFA mniejszych średnic do kilku tysięcy kiloniutonów w przypadku większych średnic.

Czy ta technologia jest droga?

Technologia jest stosunkowo tania w wykonaniu w stosunku do uzyskiwanej nośności pala. Z uwagi na dużą szybkość wykonania, ich jednostkowy koszt może być niższy niż przy zastosowaniu innych technologii a cena konkurencyjna. Oczywiście należy wziąć pod uwagę dodatkowe koszty. Aby palownica czyli sprzęt do wykonywania tych klasycznych pali wierconych, mogła pracować w bezpieczny sposób, należy przygotować platformę roboczą. Dodatkowo podczas wykonywania otworu za pomocą świdra następuje wyniesienie urobku gruntowego, który należy poddać utylizacji. Na cenę pali CFA wpływa również ilość zbrojenia, która uzależniona jest od momentu zginającego. W przypadku małych momentów zginających i sił poziomych zbrojenie może zostać ograniczone do minimalnego stopnia zbrojenia lub można z niego całkowicie zrezygnować i wykonać kolumnę w całości betonową.

Niemniej, biorąc pod uwagę liczne zalety tych pali formowanych w gruncie, można dojść do wniosku, że pale CFA to technologia ekonomiczna i uniwersalna.