Zespół budynków mieszkalnych w Markach przy ul. Wilczej

Technologie użyte:

Branża:

  • Budownictwo mieszkaniowe

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Na zlecenie firmy P.K. Dewelopment Piotr Kopański wykonano wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii kolumn przemieszczeniowych MSC na potrzeby posadowienia budynków mieszkalnych w Markach przy ul. Wilczej.

Warunki gruntowe

W podłożu planowanej inwestycji do głębokości 1,6-4,5 m ppt występują nasypy niekontrolowane. Nasypy te składają się z gruzu ceglanego, piasku, gliny a lokalnie namułów. Poniżej nasypów niekontrolowanych stwierdzono glinę pylastą w stanie plastycznym i twardoplastycznym. Warunki gruntowe projektowanego obiektu są złożone. Zgodnie z dokumentacją rozpoznano budowę geologiczną do głębokości 5-7m ppt. Badania dodatkowe przeprowadzono do głębokości 10m. Głębsze rozpoznanie terenu wykryło dodatkowe przewarstwienie gliny pylastej IL~0,3 na głębokości ok. 8,5m ppt.

Rozwiązania projektowe

Menard wykonał wzmocnienie podłoża w technologii kolumn przemieszczeniowych MSC na potrzeby posadowienia budynków mieszkalnych. Łącznie wykonano 2141,8 mb kolumn MSC o średnicy ok. 32 cm.