Wzmocnienie podłoża pod Stopy Fundamentowe Hali Magazynowej

Technologie użyte:

Branża:

  • Hale
  • Magazyny

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Na zlecenie firmy AGMET Sp. z o. o., wykonano wzmocnienie podłoża gruntowego pełniącego również funkcję przesłony filtracyjnej pod stopami fundamentowymi hali magazynowej w Nowych Marzach. Zaprojektowano wzmocnienie podłoża w technologii kolumn DSM.

Warunki gruntowe

Na podstawie analizy wykonanych badań terenowych i laboratoryjnych stwierdzono, że pod warstwą humusu do głębokości około 0,7m występują piaski grube. Poniżej zalegają piaski drobne. Wzmocnienie podłoża stanowi zabezpieczenie przed wypłukiwaniem gruntu spod stóp fundamentowych zlokalizowanych w okolicy zbiornika retencyjnego odparowująco- rozsączającego dla dachów.

Rozwiązania projektowe

Menard wykonał kolumny DSM. Średnia długość kolumny wynosiła ok. 4,8-5,4 m. Kolumny zagłębiono 3m poniżej dna zbiornika rozsączającego. Rozwiązanie projektowe spełnia warunki stanów granicznych oraz pozwala na bezpieczne posadowienie konstrukcji obiektu.