Wzmocnienie podłoża pod halę produkcyjną płyt warstwowych „Pruszyński” w Sokołowie, ul. Sokołowskiej 32b

Technologie użyte:

Branża:

  • Hale

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Na zlecenie Generalnego Wykonawcy – firmy Trasko Inwest Sp. z o.o. wykonano wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii przemieszczeniowych kolumn betonowych MSC pod dwanaście stóp projektowanej hali produkcyjnej płyt warstwowych „Pruszyński” wraz z magazynem w Sokołowie przy ul. Sokołowskiej.

Warunki gruntowe

Warunki gruntowe określono na podstawie siedmiu otworów badawczych wykonanych do głębokości 4,0 m p.p.t. Od powierzchni zalegają piaski drobne i pylaste, poniżej pisaki średnie. W środkowej części hali nawiercono grunty organiczne w sekwencji: piaski drobne z organiką, torfy, pyły (zastoiskowe); poniżej piaski drobne (lokalnie w stanie luźnym). Stwierdzono występowanie swobodnego zwierciadła wód gruntowych na głębokości 1,7 ÷ 1,8 m p.p.t.

Rozwiązania projektowe

Po analizie obciążeń, projektowanej konstrukcji oraz warunków gruntowo-wodnych zaprojektowano wzmocnienie w technologii betonowych kolumn przemieszczeniowych MSC o średnicy 320 mm, o długości 4,0 ÷ 5,0 m.
Menard w ramach realizacji inwestycji wykonał 48 sztuk betonowych kolumn przemieszczeniowych MSC.