Rozumiemy kluczowe wyzwania związane z projektami portowymi i lotniskowymi i możemy dostarczać dostosowane do potrzeb rozwiązania w zakresie wzmocnienia gruntów.

Tereny inwestycyjne dostępne wzdłuż brzegów rzek i wybrzeży, na których budowana jest infrastruktura portowa i lotniskowa, często zbudowane są z gruntów ściśliwych, nasyconych wodą. Biorąc pod uwagę wielkopowierzchniową charakterystykę projektowanych obiektów, tereny te są często rekultywowane z morza za pomocą zasypki hydraulicznej lub lądowej. Do wzmocnienia podłoża gruntowego można zastosować szereg technologii w celu osiągnięcia optymalnego rozwiązania. Najczęściej stosowanymi technologiami są: VD , VF, MCC, DC, SC, CMC, BCM.

Nasze rozwiązania

Prace związane z ulepszaniem gruntu umożliwiają przyspieszenie konsolidacji gruntu, a tym samym zapewnienie niskiego poziomu osadnictwa resztkowego w trakcie eksploatacji infrastruktury. Intensywna obróbka materiałów wypełniających / rekultywacyjnych skutkuje poprawą nośności i redukcją obciążenia ścian nabrzeża. W przypadku silnego obciążenia sejsmicznego obróbka może obejmować środki mające na celu zmniejszenie lub złagodzenie ryzyka upłynnienia. Tego typu projekty wymagają wykorzystania znacznych zasobów do obróbki dużych powierzchni w stosunkowo krótkim czasie.

W przypadku obiektów, które generują bardzo duże obciążenia na grunt, bardzo często stosowaną techniką wzmocnienia podłoża są kolumny CMC. Odpowiednio dobrana siatka takich kolumn pozwala często zoptymalizować zbrojenie w fundamencie i/lub zmniejszyć jego gabaryt.


Porty

Terminale kontenerowe, terminale masowe


Kanały / porty rzeczne

Groble, śluzy, tamy, porty rzeczne, terminale


Lotniska

Pasy startowe, drogi kołowania, płyty lotniska, budynki terminali


Poldery

Ports-and-Airports_Menard_cam_crop

Canals / Dykes / River ports

 • Dykes,
 • Sluices,
 • Locks,
 • Dams,
 • River ports,
 • Barge terminals

Ports / Container terminals / Bulk terminals

 • Caissons,
 • Combiwall,
 • Cofferdams,
 • Piers,
 • Container terminals,
 • Bulk terminals

Airports

 • Runways,
 • Taxiways,
 • Airport aprons,
 • Terminal buildings

Polders

 • Man made fill,
 • Reclamation,
 • Polders