Wdrożona w latach 90. technologia zagęszczania impulsywnego RIC jest uzupełnieniem w zakresie metod dynamicznego zagęszczania gruntu, która w ograniczony sposób wpływa na budowle w sąsiedztwie wykonywanych prac.

Rapid impact compaction MENARD

Kluczowe elementy

Co to jest?

Zagęszczenie gruntu RIC to płytkie lub pośrednie zagęszczanie gruntu za pomocą fal energii z młota hydraulicznego o wadze od 5 do 12 ton, który szybko i wielokrotnie uderza w grunt z częstotliwością od 40 do 60 uderzeń na minutę. System sterowania umieszczony w kabinie operatora pozwala na bieżące badanie zagęszczenia gruntu i ciągłej kontroli procesu zagęszczania, rejestrując parametry takie jak: głębokość krateru, wpęd stopy po każdym uderzeniu, liczba uderzeń. Może on być również wykorzystany do zmiany wysokości, z której zrzucany jest młot.

Podstawowe zasady

Zagęszczanie gruntu w technologii zagęszczania impulsywnego RIC wykonywane jest za pomocą hydraulicznego młota zamontowanego na koparce. Młot zrzucany jest swobodnie z wysokości około 1,2m na okrągłą stopę średnicy 1,5m. Powtarzane z częstotliwością uderzenia pogrążają stalową stopę, tworząc krater. Zagęszczenie gruntu w technologii RIC zwykle poprzedza się wykonaniem poletka próbnego, na którym wykonywane jest zagęszczenie dla różnych rozstawów i przy różnej ilości uderzeń. Następnie punktowo przeprowadza się badanie zagęszczenia gruntu i określa optymalny rozstaw siatki i ilość uderzeń na jeden punkt. Najczęściej przyjmuje się w zależności od gruntów – od 10 do 40.

Zastosowanie

Technologia impulsywnego zagęszczania gruntów bardzo dobrze sprawdza się we wszelkiego rodzaju gruntach niespoistych, szczególnie do zagęszczenia żwirów i piasków. Może być również użyta na obszarach rekultywowanych, gdzie występują grunty antropogeniczne i nasypy niebudowlane.

Najczęściej technologia RIC wykorzystywana jest w budownictwie kubaturowym: pod płytami fundamentowymi/posadzkami hal przemysłowych i handlowych oraz pod ciężkimi powierzchniami magazynowymi, zbiornikami; w budownictwie infrastrukturalnym: przy budowie wszelkiego rodzaju dróg i autostrad, pod nasypami drogowymi i kolejowymi oraz często jako wzmocnienie podbudowy parkingów i płyt lotniskowych.

Dużą zaletą zagęszczenia gruntu metodą RIC jest jej mobilność oraz stosunkowo niewielkie wymiary jednostki sprzętowej, które pozwalają na prowadzenie prac w miejscach trudnodostępnych (np. wewnątrz istniejącej konstrukcji hali magazynowej).

CMC techniques for soil
Zagęszczenie gruntu Impulsowe RIC
Zagęszczenie gruntu Impulsowe RIC