Zabezpieczenia wykopu mogą zostać wykonane jako roboty dodatkowe przy wykonywaniu robót wzmocnienia podłoża.  Konstrukcja oporowa stanowiąca zabezpieczenie wykopu może zostać wykonane ze stykających się wzajemnie kolumn DSM, Wzajemnie zazębiających się kolumn DSM i pali fundamentowych , jak również w technologii solidyfikacji. W niektórych przypadkach zabezpieczenie wykopu może zostać wykonane w postaci lekkiej obudowy berlińskiej zakotwionej w kolumnach przemieszczeniowych stanowiących jednocześnie elementy wzmocnienia podłoża.

Przed wykonaniem wzmocnienie podłoża należy przygotować odpowiednio bezpieczną platformę roboczą , której wykonie może być samo w sobie przedmiotem zaawansowanego projektu technicznego. Wykonanie platformy wymaga nierzadko skomplikowanych robót ziemnych w tym wykopów nasypów i profilowania terenu. W konsekwencja do robót pakietowych często dołączane bywa samo zabezpieczenie wykopu lub zabezpieczenie skarp. W tym celu często uczestniczymy w wykonaniu takich robót uzupełniających jak różnego rodzaju ścianki oporowe i kotwy gruntowe.
Kotew gruntowa może zostać wykonana w tradycyjnej technologii wierconej, układana w gruncie lub wykonana za pomocą przewiertu sterowanego.

Przykładem rozwiązań pakietowych zrealizowanych przez firmę Menard to miedzy innymi:

1. Wzmocnienie podłoża starego nasypu kolejowego przy pomocy: palisady z kolumn betonowych typu CMC i CFA z elementem wieńczącym zaprojektowanym jako oczep betonowy oraz – kotew gruntowa, chroniąca kolumny przed odkształceniem bocznym. Istotnym elementem robót pakietu robót dodatkowych były ścianki berlińskie oraz pomocnicze roboty ziemne związane z odtworzeniem skarp nasypu.

2. Pakiet wzmocnienia podłoża składający się z szeregu robót tymczasowych w szczególności: wykopu pod platformę roboczą, zabezpieczenie wykopu przy pomocy ścianki berlińskiej do której zabezpieczenia użyto tymczasowe kotwy gruntowe. Kluczowym elementem pakietu było docelowe wzmocnienia podłoża za pomocą kolumn betonowych jako kluczowy element rozwiązania konstrukcyjnego.