Solidyfikacja to metoda wzmocnienia podłoża wywodząca się ze Skandynawii, która polega na mechanicznym mieszaniu gruntu z czynnikiem wiążącym.  

solidyfikacja ms

Kluczowe informacje

Co to jest?

Solidyfikacja (inaczej stabilizacja masowa, Mass Mixing, MS – Mass Stabilization) to technologia wzmocnienia podłoża polegająca na poprawie parametrów gruntu poprzez wymieszanie go z medium wiążącym. Medium tym, zależnie od rodzaju solidyfikacji, może być spoiwo cementowe bądź zaczyn cementowy.

W zależności od wilgotności danego gruntu, wyróżniamy dwa rodzaje solidyfikacji: na sucho i na mokro. Solidyfikacja na sucho jest wykonywana w gruntach o wilgotności ponad 50%, natomiast poniżej tej wartości stosuje się solidyfikację na mokro.

Metoda pozwala uzyskać wzmocnienie podłoża zarówno w formie liniowej lub rusztu, jak i objętościowej, kiedy wymieszane zostaje 100% bryły gruntu.

Podstawowe zasady

Stabilizację masową wykonuje się za pomocą mieszadła o specjalnej konstrukcji, które niszczy strukturę gruntu w wyniku ruchu rotacyjnego. Na końcu ramienia zamontowane są dysze wylotowe, przez które wprowadzane zostaje spoiwo. Mieszanie odbywa się pionowo oraz poziomo w całej objętości gruntu. Efektem jest uzyskanie jednorodnej bryły cementogruntu, maksymalnie do głębokości 5-6 m.

Funkcję czynnika wiążącego w solidyfikacji na mokro zazwyczaj pełni zaczyn cementowy, natomiast w solidyfikacji na sucho – spoiwo cementowe, popiołowe lub inne mieszaniny, które są dobierane odpowiednio do zakładanych efektów.

W ramach kontroli jakości pobiera się sześcienne próbki cementogruntu, na których badana jest wytrzymałość na ściskanie. Liczbę serii i częstotliwość badań określa projektant w projekcie wykonawczym wzmocnienia podłoża.

Zastosowanie

Solidyfikacja znajduje szerokie zastosowanie w budownictwie kubaturowym (obiekty mieszkalne, centra handlowe), a także inżynieryjnym (nasypy drogowe). Dzięki możliwości doboru kształtu i głębokości wzmocnienia, dla każdej inwestycji indywidualnie projektuje się wymagany zakres wymieszania gruntu w podłożu.

Technologia ta może być stosowana w różnorodnych warunkach gruntowych, zarówno w gruntach niespoistych w stanie luźnym, jak i spoistych o niskich parametrach wytrzymałościowych. Do zalet technologii należy brak wibracji i drgań, minimalizacja urobku wynoszonego na powierzchnię oraz stosunkowo niskie nakłady potrzebne do przygotowania platformy roboczej.

Solidyfikacja jest także wykorzystywana jako metoda remediacji. Poprzez wymieszanie gruntów skażonych metalami ciężkimi z medium wiążącym zmniejszona zostaje mobilność zanieczyszczeń, co znacznie ogranicza ich wpływ na środowisko.

solidyfikacja ms
Solidyfikacja MS
Solidyfikacja MS