Wykonanie kompakcji udarowej na przepełnionym składowisku odpadów komunalnych w Kozodrzy (woj. podkarpackie)

Technologie użyte:

Branża:

  • Inne

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Przepełniające się istniejące składowiska odpadów oraz duże trudności z lokalizacją nowych instalacji tego typu stanowią poważny kłopot, zwłaszcza w pobliżu dużych ośrodków miejskich. Rozwiązaniem ciągle narastającego problemu składowania odpadów komunalnych może być zagęszczenie odpadów na obszarze istniejących składowisk, prowadzone przy wykorzystaniu kompakcji udarowej (MIC). Metoda ta bazuje na zagęszczaniu przy wykorzystaniu uderzeń o wysokiej energii kinetycznej, co pozwala na redukcję odpadów zagęszczanych tradycyjnymi kompaktorami nawet o 20% (w zależności od składu i stopnia zagęszczenia odpadów).

Warunki gruntowe

Firma Menard wykonała zagęszczenie odpadów komunalnych metodą MIC na składowisku odpadów w miejscowości Kozodrza pod Ostrowem (woj. podkarpackie), na obszarze jednej z kwater składowiska. Właścicielem składowiska jest Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie. Powierzchnia objęta realizacją wynosiła ok. 2 000 m2.

Rozwiązania projektowe

Do realizacji zadania użyto dźwigu kratowego na podwoziu gąsienicowym oraz ubijaka oktagonowego o wadze prawie dwudziestu ton. Ubijak zrzucano kilkukrotnie w jednym punkcie z wysokości od kilkunastu do ponad 20 m. Średnia głębokość wykonanych ubijakiem otworów wynosiła ok. 1,5 m. Punkty uderzeń ubijaka lokalizowano w siatkach o rozstawach od 3×3 m do 5×5 m, w zależności od składu odpadów, stopnia ich zagęszczenia i lokalizacji wewnątrz kwatery. Po dokonaniu kompakcji na obszarze jednej sekcji, całość sekcji zagęszczano przy użyciu tradycyjnego kompaktora, do uzyskania w miarę płaskiej powierzchni. Pomiary geodezyjne prowadzone przed i po wykonaniu kompakcji udarowej wykazały zmniejszenie objętości składowanych odpadów komunalnych o ok. 3 000 m3, co stanowi redukcję o ok. 16% (zbliżoną do maksymalnych wartości osiąganych tą metodą).