Przebudowa stacji gazowej we wsi Kwiatkówek koło Łęczycy

Technologie użyte:

Branża:

  • Inne

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Przedmiotem opracowania jest Projekt Technologiczny wzmocnienia podłoża gruntowego w technologii kolumn żwirowych pod fundamentami stacji gazowej w miejscowości Kwiatkówek koło Łęczycy.

Warunki gruntowe

Przeprowadzone badania wykazały, że w omawianym rejonie przypowierzchniową warstwę podłoża stanowią nasypy budowlane występujące do głębokości 0,4 m p.p.t. w postaci zagęszczonego żwiru z domieszką piasku średniego. Pod nasypami zalega warstwa torfów przewarstwionych namułami w stanie plastycznym/twardoplastycznym dochodząca do około 2 m p.p.t. Poniżej zalegają średniozagęszczone piaski drobne i pylaste.

Rozwiązania projektowe

Na podstawie rozpoznanych warunków gruntowych zaprojektowano wzmocnienie podłoża gruntowego, w technologii kolumn żwirowych. Firma Menard Sp. z o.o. wykonała łącznie 37 szt. kolumn żwirowych o łącznej długości ok. 99 mb.