Wzmocnienie

Pale wiercone

2023-08-07T16:24:31+02:00

Rozwój metod wzmocnienia podłoża spowodował wydzielenie szczególnej kategorii z zakresu geotechniki jakim są inkluzje sztywne (rigid inclusion). Do najpopularniejszych należą opisane w pozostałych zakładkach kolumny CMC, kolumny CFA, kolumny MSC, kolumny DSM oraz jet grouting.

Mikropale

2023-09-20T15:08:30+02:00

Rozwój metod wzmocnienia podłoża spowodował wydzielenie szczególnej kategorii z zakresu geotechniki jakim są inkluzje sztywne (rigid inclusion). Do najpopularniejszych należą opisane w pozostałych zakładkach kolumny CMC, kolumny CFA, kolumny MSC, kolumny DSM oraz jet grouting.

Pale prefabrykowane

2023-08-04T11:43:02+02:00

Rozwój metod wzmocnienia podłoża spowodował wydzielenie szczególnej kategorii z zakresu geotechniki jakim są inkluzje sztywne (rigid inclusion). Do najpopularniejszych należą opisane w pozostałych zakładkach kolumny CMC, kolumny CFA, kolumny MSC, kolumny DSM oraz jet grouting.

Gwoździowanie

2023-08-07T16:11:19+02:00

Gwoździe gruntowe to jedna z technik stabilizacji przy wzmocnieniu podłoża w celu poprawy stateczności skarp, nasypów i wykopów konstrukcji budowalnych i obiektów inżynierskich.

Rigid Inclusions

2023-08-07T16:26:11+02:00

Rozwój metod wzmocnienia podłoża spowodował wydzielenie szczególnej kategorii z zakresu geotechniki jakim są inkluzje sztywne (rigid inclusion). Do najpopularniejszych należą opisane w pozostałych zakładkach kolumny CMC, kolumny CFA, kolumny MSC, kolumny DSM oraz jet grouting.

Pale CFA

2023-07-31T12:11:35+02:00

Uniwersalność, prostota, stosunkowo wysoka efektywność, a także stosunkowo niski koszt i cena pali CFA w stosunku do innych technologii spowodowały, że to właśnie pale CFA to technologia, która jest jedną z najczęściej stosowanych rozwiązań posadowienia.

Trenchmix

2023-08-07T16:12:24+02:00

Technologia Trenchmix zyskuje coraz większą popularność. Najczęściej stosowana do wykonywanie przesłon przeciwfiltracyjnych, ale ostatnio znajduje również zastosowanie we wzmocnieniu gruntów słabych.

Go to Top