Rozwój metod wzmocnienia podłoża spowodował wydzielenie szczególnej kategorii z zakresu geotechniki jakim są kolumny sztywne (rigid inclusion). Do najpopularniejszych należą opisane w pozostałych zakładkach kolumny CMC, kolumny CFA, kolumny MSC, kolumny DSM oraz jet grouting.

Kluczowe elementy

Co to jest?

Grupę rigid inclusions uzupełniają opisane kolumny formowane sprzętem, który również wykonuje pale prefabrykowane, pale wiercone czy mikropale.

Podstawowe zasady

Zaawansowanie metod projektowania z zakresu geoinżynierii pozwoliło, na coraz częstsze zastępowanie tradycyjnych rozwiązania typu „fundament na palach” różnego rodzaju inkluzjami sztywnymi, wykonanymi w sposób znany z technologii fundamentowej, ale zaprojektowanych zgodnie z regułami wzmocnienia podłoża gruntowego.

Zastosowanie

Z uwagi na różnorodne zastosowania, technologie rigid inclusion wykonywane jak „fundament na palach”, mikropale czy pale wiercone mogą zostać zastosowane w celu wzmocnienia słabego podłoża gruntowego nasypów drogowych, przyczółków mostowych czy płyt fundamentowych i fundamentów budynków.

Do kategorii rozwiązań traktowanych jako rigid inclusion możemy zaliczyć niepołączone w sposób sztywny z fundamentami wbijane pale prefabrykowane, pale drewniane, pale wiercone w szczególności, pale CFA oraz mikropale małych średnic.

Rigid Inclusions

Kolumny prefabrykowane zastosowane jako Rigid Inclision.

Rigid Inclusions

Kolumny CFA w zastosowaniu kolumn sztywnych.

Rigid Inclusions

Mikropale w zastosowaniu kolumn sztywnych.

publikacja

Zawsze kładziemy nacisk na jakość, innowacyjność i przekazywanie wiedzy, dlatego chcemy podzielić się publikacją, która będzie dla Was cennym źródłem wiedzy i inspiracją do nowych osiągnięć w dziedzinie wzmacniania podłoża. Książka Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego kolumnami sztywnymi przeznaczona jest dla jednostek projektujących, wykonujących i nadzorujących budowle, specjalistycznych wykonawców robót wzmacniania podłoża gruntowego, a także dla administracji drogowej i kolejowej oraz innych inwestorów.