Mikropale stosowane są często jako rozwiązanie podbicia fundamentów. W przypadku osiadania fundamentów obiektu już wybudowanego stosuje się podbicie w technologii żerdzi samowiercących po przewierceniu konstrukcji fundamentów za pomocą wiertnicy do betonu.

mikropalowanie

Kluczowe elementy

Co to jest?

Mikropale są to pale wiercone małych średnic. Mikropale wzmacniające współpracują ze słabym gruntem otaczającym jako warstwa rozkładająca obciążenia na głębsze warstwy gruntu.

Podstawowe zasady

W przypadku, gdy mikropalowanie jest stosowane w celu wzmocnienia podłoża, można wykorzystywać te same metody projektowe jakie znane są ze stosowania przy modelowaniu kolumn MSC lub CMC. W takim modelu projektowym zbrojenie mikropali najczęściej jest wykorzystywane jedynie w funkcji zwiększenia sztywności podłużnej kolumny bez uwzględniania sił rozciągających czy zginających. Połączenie sztywne z fundamentem często jest zbędne, jednak bywa stosowane ze względów technologicznych i wykonawczych. 

Zastosowanie

Zaletą technologii są niewielkie wymiary sprzętu do wiercenia. Mikropalowanie można stosować w celu wzmocnienia podłoża czy fundamentów istniejących budynków także poprzez wykonywanie wierceń w środku obiektu. 

Przeczytaj aktualności i artykuły związane z mikropalowaniem: