mikropalowanie

Kluczowe elementy

Co to jest?

Mikropale są to pale wiercone małych średnic. Mikropale wzmacniające współpracują ze słabym gruntem otaczającym jako warstwa rozkładająca obciążenia na głębsze warstwy gruntu.

Podstawowe zasady

W przypadku, gdy mikropalowanie jest stosowane w celu wzmocnienia podłoża, można wykorzystywać te same metody projektowe jakie znane są ze stosowania przy modelowaniu kolumn MSC lub CMC. W takim modelu projektowym zbrojenie mikropali najczęściej jest wykorzystywane jedynie w funkcji zwiększenia sztywności podłużnej kolumny bez uwzględniania sił rozciągających czy zginających. Połączenie sztywne z fundamentem często jest zbędne, jednak bywa stosowane ze względów technologicznych i wykonawczych. 

Zastosowanie

Zaletą technologii są niewielkie wymiary sprzętu do wiercenia. Mikropalowanie można stosować w celu wzmocnienia podłoża czy fundamentów istniejących budynków także poprzez wykonywanie wierceń w środku obiektu. 

Przeczytaj aktualności i artykuły związane z mikropalowaniem: