„Osiedle MODERNA” Budynki mieszkalne wielorodzinne etap I. Budynki A, B i C

Technologie użyte:

Branża:

  • Budownictwo mieszkaniowe

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy wzmocnienia podłoża gruntowego w technologii betonowych kolumn pod fundamentami na budowie zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Malborskiej róg Głębockiej w Warszawie – Etap I.

Warunki gruntowe

Uwzględniając genezę i rodzaj gruntów wydzielono sześć warstw geotechnicznych:
Warstwa I – obejmuje grunty nasypowe występujące do głębokości 3.20m ppt. Warstwa II – obejmuje grunty organiczne – torfy i namuły. Warstwa III – obejmuje zastoiskowe pyły, pyły piaszczyste, gliny i gliny pylaste, plastyczne i twardoplastyczne. Warstwa IV – obejmuje piaski drobne i pylaste, luźne i średnio zagęszczone Warstwa V – obejmuje piaski średnie i grube, luźne i średnio zagęszczone i zagęszczone Warstwa VI – obejmuje pospółki i żwiry, średnio zagęszczone i zagęszczone.

Rozwiązania projektowe

Na podstawie rozpoznanych warunków gruntowych zaprojektowano wzmocnienie podłoża gruntowego, w technologii kolumn betonowych o średnicy 360 mm.  Menard wykonał łącznie 762 szt. kolumn betonowych o łącznej długości ok. 3650 mb.