Chłodnia Składowa i Dystrybucyjna w Gdańsku, ul. Budowniczych Portu Północnego

Technologie użyte:

Branża:

  • hale i magazyny

Opis projektu

Na zlecenie PAGO Sp. z o.o., wykonano wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii Konsolidacji Dynamicznej DC (znanej również pod nazwą Dynamicznego Zagęszczania DC) pod Chłodnię Składową i Dystrybucyjną.

Warunki gruntowe

Warunki gruntowe określono na podstawie wykonanego rozpoznania geologicznego. Obszar charakteryzuje się nieskomplikowaną budową geologiczną. Warstwę przypowierzchniową stanowią osady piaszczyste w stanie luźnym i średnio zagęszczonym o miąższości 9 ÷ 10 m. Niżej zalega warstwa namułów, pod którą znajdują się piaski drobne i średnie w stanie średnio zagęszczonym i zagęszczonym. Swobodne zwierciadło wody gruntowej kształtuje się na poziomie 1,3 ÷ 2,3 m p.p.t.

Rozwiązania projektowe

Ze względu na warunki gruntowo – wodne Menard Polska Sp. z o.o. zdecydowała się zastosowanie Konsolidacji Dynamicznej DC. Technologia ta pozwoliła na zagęszczenie wgłębne przypowierzchniowej warstwy piasków w stanie luźnym i średnio zagęszczonym. Dzięki temu można było bezpiecznie prowadzić prace żelbetowe związane z posadowieniem hali. Powierzchnia wzmocnienia w technologii DC wyniosła 40.477 m2.

GALERIA