Budynki mieszkalno-usługowe przy ul. Malborskiej w Warszawie – etap II i IV

Technologie użyte:

Branża:

  • Budownictwo mieszkaniowe

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Na zlecenie firmy NDI S.A. wykonano wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii kolumn MSC pod płytami fundamentowymi budynków mieszkalnych przy ul. Malborskiej w Warszawie – Etap II i IV.

Warunki gruntowe

W omawianym podłożu inwestycji warunki gruntowe są bardzo złożone. Do głębokości 3.20 m ppt występują nasypy z piasków i gruntów spoistych. W kolejnej warstwie znajdują się torfy i namuły, poniżej zastoiskowe pyły, pyły piaszczyste, gliny i gliny pylaste, plastyczne i twardoplastyczne. Warstwa IV obejmuje piaski drobne i pylaste, luźne i średnio zagęszczone, idąc niżej wyróżniamy tutaj piaski średnie i grube, luźne, średnio zagęszczone i zagęszczone. Ostatnia warstwa obejmuje pospółki i żwiry, średnio zagęszczone i zagęszczone.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard wykonała wzmocnienie podłoża w technologii kolumn MSC pod płytami fundamentowymi budynków mieszkalnych. Łącznie wykonano 13106,5 mb kolumn MSC o średnicy ok. 32 cm.