Budowa rzeźby na linie dla Teatru Lalek „ARLEKIN” w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 5

Technologie użyte:

  • Technologia zbrojnych kolumn CFA. Fundament żelbetonowy pod słup stalowy

Branża:

  • Inne

Opis projektu

Na zlecenie Generalnego Wykonawcy – Mikor Inżyniering Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pożaryskiego w Warszawie wykonano wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii zbrojonych pali CFA o średnicy 400 mm pod posadowienie słupa stalowego w ramach zadania: „Budowa rzeźby na linie dla Teatru Lalek ARLKIN” w Łodzi przy ul. Wólczańskiej.

Warunki gruntowe

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono do głębokości 7,0 m p.pt. gliny zwałowe oraz osady wodnolodowcowe z okresu stadiału Warty zlodowacenia środkowopolskiego. Przypowierzchniową część podłoża gruntowego stanowią współcześnie wytworzone grunty antropogeniczne. W trakcie wykonywania prac wiertniczych, na rozpatrywanym terenie badań stwierdzono występowanie wody gruntowej jedynie w postaci sączeń, związanych z piaszczystymi przerostami w obrębie kompleksu glin zwałowych, na głębokości 3,9 m i 5,2 m p.p.t.

Rozwiązania projektowe

Pod projektowanym słupem stalowym zaprojektowano fundament żelbetowy na zbrojonych kolumnach CFA o średnicy 400 cm. W trakcie realizacji zadania Menard wykonał 4 pale CFA o średniej długości 10,1 mb, wykonując kompleksowo fundament żelbetowy o gabarytach: szerokość 3,0 m, długość 2,5 m, wysokość 1,5 m.