Budowa parkingu Park & Ride przy przystanku tramwajowym SST „Lotnisko”

Technologie użyte:

Branża:

  • Parkingi

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Na zlecenie generalnego wykonawcy Eurovia POLSKA S.A. wykonano wzmocnienie podłoża w technologii kolumn MSC pod parking przy przystanku tramwajowym SST Lotnisko w Szczecinie.

Warunki gruntowe

W podłożu występują grunty rodzime różniące się genezą, litologią oraz parametrami geotechnicznymi. W związku z tym podzielono je na odrębne warstwy, zaliczając do każdej z nich grunty o zbliżonych wartościach parametrów geotechnicznych. Parametry geotechniczne określono w oparciu o wyniki sondowań FVT oraz wyniki sondowań CPT. Wyniki badań opracowano na podstawie PN-EN-1997-2 (Eurokod 7 część II). Zaprojektowano kolumny o długościach od 3 do 8 m.

Rozwiązania projektowe

Po analizie warunków gruntowych występujących na terenie inwestycji, przyjęto rozwiązanie wzmocnienia podłoża gruntowego za pomocą kolumn MSC o średnicy 270 mm. Menard wykonał łącznie 3306szt. kolumn MSC o łącznej długości 20600 mb.