Budowa Hali Produkcyjnej w Ręczajach Polskich

Technologie użyte:

Branża:

  • Hale

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy wzmocnienia podłoża w technologii kolumn betonowych na potrzeby posadowienia hali produkcyjnej w miejscowości Ręczaje na działkach o nr ewidencyjnym 245/7-12.

Warunki gruntowe

W omawianym podłożu inwestycji do głębokości 0,8m p.p.t. lokalnie występują nasypy niekontrolowane, złożone głównie z piasków i gruzu. Na głębokości ok. 2-4m p.p.t. występują przewarstwienia glin w stanie plastycznym i miękkoplastycznym. Do głębokości ok. 8m p.p.t. zlokalizowano piaski w stanie zagęszczonym a poniżej gliny zwięzłe. Warunki gruntowe projektowanego obiektu są złożone.

Rozwiązania projektowe

Na podstawie rozpoznanych warunków gruntowych zaprojektowano wzmocnienie podłoża gruntowego, w technologii kolumn betonowych o średnicy 320 mm. Firma Menard Sp. z o.o. wykonała łącznie 212 szt. kolumn o łącznej długości ok. 1036,0 mb.