Budowa hali handlowo-magazynowo-usługowej z zapleczem biurowo-socjalnym w Baranowie przy ul. Granicznej, działka nr 222/96 i 222/204

Technologie użyte:

Branża:

  • Magazyny
  • Hale

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Hala zaprojektowana została na rzucie prostokąta o wymiarach w osiach 21,2×39,84 m. Wysokość budynku wynosi ok. 8,00 m. Konstrukcję stanowi układ słupów stalowych i żelbetowych, stężonych poprzecznie. Słupy posadowione są na żelbetowych stopach fundamentowych o grubości 40 cm. Ściany pomieszczeń biurowo – socjalnych murowane grubości 24 cm, posadowione na ławach fundamentowych 40×60 cm. Dach o konstrukcji stalowej, pokryty blachą trapezową. Ściany zewnętrzne z płyt warstwowych grubości 10 cm.

Warunki gruntowe

Przypowierzchniową warstwę podłoża stanowią grunty antropogeniczne w postaci nasypów niebudowlanych do głębokości 0,9 – 3,5 m ppt. Poniżej występuje warstwa gruntów organicznych – torfów i namułów w stanie plastyczny o zawartości części organicznych 11,6 – 29,8 % zalegające do 4,0 m ppt. Głębsze warstwy gruntu budują grunty niespoiste w postaci piasków drobnych, średnich o grubych o stopniu zagęszczenia ID = 0,66 z przewarstwieniami gruntów spoistych ( pyły piaszczyste i gliny pylaste ) w stanie twardoplastycznym o stopniu plastyczności IL = 0,2. Grunty organiczne w postaci torfów i namułów zalegają na głębokości od 1,9 – 3,7 m ppt. Poziom wód gruntowych rozpoznano w obrębie piasków drobnych, średnich i grubych.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard wykonała projekt wykonawczy oraz wzmocnienie podłoża w technologii kolumn MSC. Wykonano łącznie 617 szt. kolumn MSC o łącznej długości 3102,00 metrów bieżących.