Budowa farmy wiatrowej we Wróblewie (turbina EW 32 w m. Kobierzycko)

Technologie użyte:

Branża:

  • Farmy wiatrowe

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Na zlecenie Generalnego Wykonawcy – CJR Wind z siedzibą przy ul. Cybernetyki 9 w Warszawie wykonano wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii zbrojonych kolumn CFA o średnicy 400 mm pod posadowienie turbiny wiatrowej nr EW 32 w m. Kobierzycko w okolicy Wróblewa.

Warunki gruntowe

Warunki gruntowe określone na podstawie wykonanego rozpoznania geologicznego wykazały zaleganie gruntów słabonośnych głębokości od 3 do 8 m p.p.t.

Rozwiązania projektowe

Menard zaprojektował i wykonał w sumie 66 szt. zbrojonych kolumn CFA o łącznej długości ok. 585 mb. W ramach badań kontrolnych wykonanego zadania, przeprowadzono badania ciągłości każdej z wykonanych kolumn betonowych CFA, które potwierdziły poprawność oraz wysoką jakość wykonanego wzmocnienia pod projektowanym fundamentem turbiny wiatrowej EW 32.