Budowa drogi ekspresowej S-5 Radomicko – Kaczkowo, etap II odc. Leszno Płd. (z węzłem) – Kaczkowo

Technologie użyte:

Branża:

  • Drogi

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Budowa drogi ekspresowej S-5 Poznań – Wrocław odc. Radomicko – Kaczkowo, etap II odc. Leszno Płd. (z węzłem) – Kaczkowo. Ze względu na złożone warunki gruntowe obiekty WD16, EKODUKT i MS18 zdecydowano posadowić bezpośrednio na wzmocnionym podłożu za pomocą kolumn DSM.

Warunki gruntowe

Na podstawie badań geotechnicznych wykazano że grunt jest uwarstwiony. W obrębie każdej z warstw określono ich miąższości oraz stany wód. Parametry geotechniczne ID i IL określono w oparciu o badania laboratoryjne i polowe metodą A. Na ich podstawie wyznaczono pozostałe parametry gruntu (metoda B).
Na podstawie badań geotechnicznych warunki geologiczne – hydrologiczne fundamentowania na terenie obiektów określono jako złożone. Obiekty zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.

Rozwiązania projektowe

Na podstawie badań geotechnicznych wykazano że grunt jest uwarstwiony. W obrębie każdej z warstw określono ich miąższości oraz stany wód. Parametry geotechniczne ID i IL określono w oparciu o badania