Budowa budynku produkcyjnego z budynkiem socjalno-biurowym, dwóch budynków magazynowych z obiektami towarzyszącymi, dz. nr 40/1 obręb Witkowo gmina Raciąż

Technologie użyte:

Branża:

  • Hale
  • Magazyny

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy wzmocnienia podłoża w technologii iniekcji ciśnieniowej MSC pod stopami fundamentowymi budynku produkcyjnego oraz płytą fundamentową pod silos na terenie budowy Budowa budynku produkcyjnego z budynkiem socjalno-biurowym, dwóch budynków magazynowych z obiektami towarzyszącymi, dz. nr 40/1 obręb Witkowo gmina Raciąż.

Warunki gruntowe

W omawianym terenie występują grunty składające się z naprzemianległych warstw piasków pylastych i drobnoziarnistych, piasków próchnicznych oraz namułów organicznych. Zwierciadło wody gruntowej położone jest poniżej warstwy gruntów organicznych. Wilgotność naturalna namułów wynosi 35%. Ich wytrzymałość na ścinanie wynosi 30-34 kPa. Poniżej gruntów organicznych zalegają piaski drobne oraz piaski gliniaste.

Rozwiązania projektowe

Na podstawie rozpoznanych warunków gruntowych zaprojektowano wzmocnienie podłoża gruntowego, w technologii kolumn iniekcyjnych MSC o średnicy 320 mm. Menard Sp. z o.o. wykonał łącznie 245 szt. kolumn o łącznej długości ok. 1247 mb.