Budowa Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego w Warszawie przy alei Bohaterów Września

Technologie użyte:

Branża:

  • budownictwo mieszkaniowe

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Zaprojektowany budynek mieszkalny wielorodzinny przy alei Bohaterów Września w Warszawie, to budynek wielorodzinny o wysokości czterech i siedmiu kondygnacji naziemnych oraz dwóch podziemnych garaży. Ze względu na niekorzystne warunki gruntowe, zaprojektowano posadowienie wyżej wymienionego obiektu na płycie fundamentowej wzmocnionej miejscowo kolumnami betonowymi CMC.

Warunki gruntowe

Szczegółowego rozpoznania geologicznego dla terenu planowanej inwestycji dokonano za pomocą wykonanych wierceń, stwierdzając występowanie utworów piaszczystych, pylastych, organicznych oraz gliniastych. W podłożu występuje jeden poziom wodonośny – związany z piaskami drobnymi i pylastymi, lokalnie piaskami średnimi, zasobny w wodę i zasilany bocznie.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard Polska wykonała wzmocnienie podłoża pod płytą fundamentową w technologii kolumn betonowych CMC. Wykonano łącznie 392 kolumny CMC o długościach do 20m. Obszar wzmocnienia to około 9100 m2. Nośność kolumn badano za pomocą próbnych obciążeń, które potwierdziły prawidłowo wykonane prace.