Kolumny betonowe CMC • Kolumny przemieszczeniowe • Menard Kolumny betonowe CMC • Kolumny przemieszczeniowe • Menard
Kalkulator platform roboczych
Oblicz grubość platformy
roboczej

Kolumny, pale przemieszczeniowe betonowe CMC (Controlled Modulus Columns - kolumna betonowa) to technologia opatentowana przez firmę Menard na początku lat 90. Szybkość wykonania, brak urobku oraz niewielkie osiadania to tylko niektóre cechy wyróżniające kolumny CMC wśród innych technologii wykonywania kolumn. Dodatkowo, z uwagi na znaczne nośności, kolumna betonowa CMC szybko stała się ekonomiczną alternatywną metodą na palowanie gruntu. Dziś firma Menard, prócz jednej z najlepszych technologii, dysponuje również światowym doświadczeniem w wykonywaniu kolumn CMC, pozwalającym na możliwie optymalne i bezpieczne ich stosowanie.

Kolumny CMC - co to?

Specjalnie zaprojektowany świder przemieszczeniowy, zainstalowany na maszynie wyposażonej w głowicę o dużym momencie obrotowym i statycznym nacisku pionowym, przemieszcza grunt w kierunku poziomym do osi otworu. Po przemieszczeniu gruntu poza obręb kolumny, wykonywana jest pod ciśnieniem iniekcja mieszanki betonowej. Iniekt dobrany jest w specjalny sposób pozwalający na osiągniecie z góry ustalonego stosunku sztywności kolumny do otaczającego ją gruntu. W rezultacie uzyskujemy kompozyt gruntu i kolumn, współpracujących jako jednolita struktura o zwiększonej nośności. Proces wykonywania kolumny nie powoduje praktycznie żadnych uszkodzeń powierzchni terenu i nie generuje niebezpiecznych dla otoczenia wibracji. Wydajność prac dochodzi do kilkuset mb kolumn na zmianę. Podczas wiercenia rejestrowane są parametry wykonania kolumny, co pozwala zapewnić jej ciągłość oraz umożliwia stałą kontrolę stanu gruntu w danym miejscu. Pod jednorodnie obciążanymi konstrukcjami, takimi jak nasypy drogowe lub płyty fundamentowe, wykonuje się warstwę transmisyjną, która przenosi naprężenia z konstrukcji na głowice kolumn w sposób równomierny, jednocześnie minimalizując siły powodujące przebicie. Warstwa ta zbudowana jest z dobrze zagęszczonego materiału niespoistego o parametrach wynikających z typu konstrukcji i warunków gruntowych.
Menard.pl

Zastosowanie

Kolumny, pale CMC można stosować w niemal każdych warunkach gruntowych. Technologia sprawdza się w m.in. w luźnych piaskach, miękkoplastycznych glinach, gruntach organicznych (torf, namuł, gytia) o wilgotnościach powyżej 100% oraz w gruntach pochodzenia antropogenicznego (nasypy niekontrolowane, zwałowiska).

Długość kolumny CMC zależy od wielkości obciążeń projektowych oraz warunków dopuszczalnych osiadań, co przekłada się na długość zakotwienia w gruntach nośnych. Wszelkiego rodzaju budowle kubaturowe, infrastrukturalne i specjalistyczne stanowią przestrzeń do stosowania alternatywnego, wobec posadowienia pośredniego, posadowienia bezpośredniego na wzmocnionym podłożu kolumnami CMC.
W zależności od przypadających obciążeń na kolumny dobiera się:
• średnicę, stosując świdry od 0,25m do 0,60m,
• rozstaw, najczęściej w zakresie od 1,2m do 2,5m stosując prostokątne bądź trójkątne rozmieszczenie kolumn.

CPB 6121 Kopia
CMC1

Skip to content