Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Nocznickiego i Sokratesa w Warszawie

Technologie użyte:

Branża:

  • Budownictwo mieszkaniowe

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Na zlecenie firmy Karmar SA wykonano wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii kolumn DSM pod płytą fundamentową projektowanego budynku wielorodzinnego z częścią usługową i garażem podziemnym przy ul. Nocznickiego i Sokratesa.

Warunki gruntowe

Na podstawie dokumentacji z sondowań statycznych CPT stwierdzono zróżnicowanie budowy geologicznej, szczególnie w zakresie głębokości zalegania stropu warstwy glin zwałowych. Warunki gruntowe uznano jako złożone. Od powierzchni terenu do głębokości około 2m występują grunty nasypowe. Poniżej, podłoże budują gliny piaszczyste, gliny pylaste zwięzłe o stopniu plastyczności IL = 0,25 – 0,5 , piaski drobne i pylaste o stopniu zagęszczenia ID – 0,4 – 0,5.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard wykonała wzmocnienie podłoża w technologii kolumn DSM pod płytą fundamentową projektowanego budynku. Łącznie wykonano 4260,39 mb kolumn DSM o średnicy ok. 100 cm.